CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM A (21/05/2017)
Gio-an đoạn 14 câu 16: “THẦY SẼ XIN CHA,/ VÀ NGƯỜI SẼ BAN CHO CÁC CON MỘT ĐẤNG PHÙ TRỢ KHÁC,/ ĐỂ NGÀI Ở VỚI CÁC CON LUÔN MÃI” .
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh,/ giữa những khó khăn thử thách trong gia đình,/ xin cho mỗi người chúng con/ nhận ra và bước theo sự soi dẫn của Chúa Thánh thần./ Amen.

Mục Vụ Thiếu Nhi

VUI HỌC THÁNH KINH  LỄ  CHÚA THĂNG THIÊN A

Tin mừng thánh Mátthêu 28,18-20 16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên t... Read more

Website được thiết kế và phát triển bởi Ban Truyền Thông Giáo Xứ Đất Đỏ