CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – NĂM C (18.08.2019)
Lu-ca đoạn 12, câu 51: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC CON TƯỞNG THẦY ĐẾN ĐỂ ĐEM SỰ BÌNH AN XUỐNG THẾ GIAN Ư?/ THẦY BẢO THẬT CÁC CON:/ KHÔNG PHẢI THẾ, NHƯNG THẦY ĐẾN ĐỂ ĐEM SỰ CHIA RẼ”.
Lạy Chúa Giê-su,/ khi đón nhận chân lý của Chúa,/ xin giúp gia đình chúng con biết an vui chấp nhận gian khổ và chống đối trong cuộc chiến nội tâm,/ tuy âm thầm mà liên lỉ hằng ngày./ Amen.

TIN TỨC GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ

TIN TỨC GIÁO PHẬN BÀ RỊA

TIN TỨC GIÁO HỘI VIỆT NAM

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Một việc tốt dù nhỏ cũng có ý nghĩa rất lớn

Một việc tốt dù nhỏ cũng có ý nghĩa rất lớn Khi cậu giúp tớ nhặt những đồ vật rơi vãi trên đường ngày hôm...

NĂM MỤC VỤ GIA ĐÌNH

THÔNG BÁO

SUY NIỆM LỜI CHÚA

5 PHÚT LỜI CHÚA

STAY CONNECTED

1,658Thành viênThích