TIN TỨC MỚI

Tòa Giám Quản Roma thu thập chứng tích về Cố Thuận

Tòa Giám Quản Roma công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích về vị sáng lập dòng Xitô Phước Sơn tại Việt Nam, Cha Benoit Thuận, tục danh là Henri Denis, để tiến hành án phong chân phước cho Cha.

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B (18.11.2018) – CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
“AI MUỐN CỨU MẠNG SỐNG MÌNH, THÌ SẼ MẤT NÓ;/ CÒN AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”. (Lc 9, 24)
Lạy Chúa,/ các Thánh Tử đạo cha ông chúng con,/ đã kiên cường sống đức tin,/ đã anh dũng chết vì đạo thánh;/ xin cho chúng con là con cháu,/ cũng biết can trường sống tinh thần hy sinh ngay trong đời sống gia đình./ Amen.