TIN TỨC MỚI

KỊCH BẢN CANH THỨC GIÁNG SINH 2018-2019

Kính mới quý ông bà và anh chị em bước vào giờ canh thức Mừng Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, Đấng đang ở tâm trung gia đình với chủ đề: THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH  VỚI NHỮNG GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN.

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM B (25.11.2018) – ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Chúa Giê-su nói với quan Phi-la-tô: “TÔI SINH RA VÀ ĐẾN TRONG THẾ GIAN NÀY/ LÀ CHỈ ĐỂ LÀM CHỨNG VỀ CHÂN LÝ./ AI THUỘC VỀ CHÂN LÝ/ THÌ NGHE TIẾNG TÔI”.(Ga 18, 37)
Lạy Chúa Giê-su là Vua vũ trụ,/ vương quyền của Chúa bao trùm khắp cả hoàn vũ,/ xin cho chúng con biết tôn vinh Chúa ngay trong gia đình/ bằng cách sống khiêm tốn và nhẫn nhục,/ hy sinh và phục vụ,/ quảng đại và thứ tha./ Amen.