Tháng 07: Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo
    Friday, July 28th  
  • Facebook
  • RSS
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 7
-02/7 : Chúa nhật 13 TN A
-03/7 : Lễ kính thánh Tôma Tông Đồ; +Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục tử đạo
-04/7 : Thánh nữ Elisabeth Bồ Đào Nha; +thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng tử đạo
-05/7 : Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục
-06/7 : Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo
-09/7 : Chúa nhật 14 TN A
-09/7 : [Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo]
-10/7 : Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân; +Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng, tử đạo
-11/7 : Lễ kính thánh Bênêđictô, Viện phụ
-12/7 : Thánh Ignatiô Delgado Y, giám mục tử đạo; +Thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân +thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục, tử đạo
-13/7 : Thánh Henricô
-14/7 : Thánh Camillô Lellis, linh mục
-15/7 : Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ; +Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuấn, linh mục +Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, trùm họ, tử đạo
-16/7 : Chúa Nhật 15 TN A
-16/7 : [Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô]
-20/7 : Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo
-21/7 : Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ; thánh Giuse Dias Sanjurjo An, giám mục tử đạo
-22/7 : Thánh Maria Magđalêna
-23/7 : Chúa nhật 16 TN A
-23/7 : [Thánh Birgitta, nữ tu]
-24/7 : Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục +Thánh Giuse Fernandez Hiền, linh mục tử đạo
-25/7 : Lễ kính thánh Giacôbê Tông Đồ
-26/7 : Thánh Gioakim và Anna; +Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng tử đạo
-28/7 : Thánh Giuse Sampedro Xuyên, giám mục tử đạo
-29/7 : Thánh nữ Marta
-30/7 : Chúa nhật 17 TN A
-30/7 : [Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục tiến sĩ]
-31/7 : Thánh Inhaxiô Loyola, linh mục; +Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục, +Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trùm họ, tử đạo
 
 
 

Video

 
 
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM A (23/07/2017)
Chủ nhà nói với đầy tớ xin đi nhổ cỏ lùng:/ “HÃY CỨ ĐỂ CẢ HAI MỌC LÊN CHO ĐẾN MÙA GẶT”.(Mt 13,30)
Lạy Chúa là Cha rất nhân hậu và khoan dung,/ Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ con cái hoán cải./ Xin cho con và mọi người/ cũng biết yêu thương nhẫn nại,/ trước những yếu hèn của nhau trong gia đình./ Amen

Suy Tư

Sống Đẹp

5 Phút Lời Chúa

Tâm Tình Sồng Đạo

  • Ta xin gì?

    Ta xin gì?

    Thiên Chúa phán với Sa-lô-môn rằng: “Ngươi muốn gì cứ xin đi, Ta sẽ ban cho”.(1V...

Quà Tặng Cuộc Sống

Powered by Giaoxudatdo