TIN TỨC MỚI

Gánh nặng trên lưng không bằng gánh nặng trong lòng

Coi người là kiến, không phải là miệt thị coi nhẹ con người, trái lại lại nâng cao con người. Kiến chỉ sống bởi bổn phận của nó, nó cần cù, chịu khó, kiên trì, tiết kiệm. Kiến chỉ lẳng lặng làm chẳng nói năng gì, càng không tự cho mình là đúng, chẳng vểnh râu khoe khoang. Còn con người, nếu ai có thể làm hết bổn phận mình như kiến, thì mọi người sẽ dựng bia tôn thờ…

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM B (19.08.2018)
““AI ĂN THỊT TA VÀ UỐNG MÁU TA,/ THÌ Ở TRONG TA/ VÀ TA Ở TRONG KẺ ẤY”.(Ga 6,56)
Lạy Chúa Giê-su,/ mỗi lần rước lễ cách chân thành và sốt sắng,/ con được diễm phúc ở trong Chúa và Chúa ở trong con;/ xin cho chúng con/ biết dọn mình rước Chúa cách xứng đáng/ mỗi khi hiệp dâng Thánh lễ./ Amen.