THIỆP MỜI: Thánh lễ tạ ơn, làm phép viên đá xây dựng nhà thờ Đất Đỏ

0
203

THÔNG BÁO: Thánh lễ tạ ơn, làm phép viên đá xây dựng nhà thờ Đất Đỏ

BTT.GXĐĐ