Tháng 09: Cầu cho các Giáo xứ
    Saturday, September 23rd  
  • Facebook
  • RSS

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 21 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 21 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20 Tin Mừng 13 Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người...

Huynh Trưởng – Giáo lý viên: “Nghề” chơi…cũng lắm gian nan

Huynh Trưởng – Giáo lý viên: “Nghề” chơi…cũng lắm gian nan

Cuối tháng 8, khi mùa tựu trường bắt đầu nô nức, cũng là thời điểm mà các lớp Giáo lý chuẩn bị gõ nhịp. Ở các xứ đạo, có lẽ Giáo lý hay phong trào...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 15,21-28 Tin Mừng 21 Ra khỏi đó, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn,22 thì này có một người đàn bà Ca-na-an, ở miền ấy đi ra, kêu...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,22-33 22 Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng.23 Giải tán họ xong,...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN-A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN-A

Tin Mừng thánh Mátthêu 14,13-21 Tin Mừng 13 Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN- A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN- A

Tin Mừng 44. “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN- A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN- A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,24-43 24 Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,1-23 Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN- A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN- A

Tin Mừng thánh Mátthêu 11,25-30 25 Vào lúc ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN- A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN- A

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,37-42     Từ bỏ mình để theo Đức Giê-su (Lc 14: 26 -27) 37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,26-33 Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ (Lc 12: 2-9) 26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không...

Powered by Giaoxudatdo