Tháng 07: Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo
    Friday, July 21st  
  • Facebook
  • RSS

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 10,26-33 Hãy nói giữa ban ngày, đừng có sợ (Lc 12: 2-9) 26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không...

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Tin mừng thánh Gioan  6,51-58   51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt...

Vui Học Thánh Kinh lễ Chúa Ba Ngôi

Vui Học Thánh Kinh lễ Chúa Ba Ngôi

Tin mừng thánh Gioan  3,16-18 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17...

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG A

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG  A

Tin mừng thánh Gioan  20,19-23 19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức...

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ  CHÚA THĂNG THIÊN A

VUI HỌC THÁNH KINH  LỄ  CHÚA THĂNG THIÊN A

Tin mừng thánh Mátthêu 28,18-20 16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH A

Tin Mừng thánh Gioan 14,15-21 15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH A

Tin Mừng thánh Gioan 14,1-12 1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A

  VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH A LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH Tin Mừng thánh Gioan 10,1-10 TIN MỪNG 1″Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH A

Tin Mừng thánh Luca 24,13-35 13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây...

10 điều nhà trường quên dạy học sinh

10 điều nhà trường quên dạy học sinh

LTS: Chứng kiến tình trạng nhiều em học sinh ra trường thiếu các kĩ năng sống, thầy giáo Lê Xuân Chiến đã chỉ ra 10 điều nhà trường nên bổ sung để giáo...

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT PHỤC SINH A

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT PHỤC SINH A

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà...

Powered by Giaoxudatdo