Tháng 09: Cầu cho các Giáo xứ
    Saturday, September 23rd  
  • Facebook
  • RSS

NGHỆ THUẬT SỬA LỖI- Suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường niên A

NGHỆ THUẬT SỬA LỖI- Suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường niên A

Tuân Tử, một hiền triết Trung hoa đã nói rằng: Kẻ khen ta mà khen thật mới chỉ là bạn ta, kẻ chê ta mà chê thật là thầy ta, còn kẻ nịnh hót tâng bốc ta...

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy                                                                                     Thứ...

VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THÁNH GIÁ- Suy niệm Chúa Nhật XXII Thường niên A

VÀO TRONG VINH QUANG NGANG QUA THÁNH GIÁ- Suy niệm Chúa Nhật XXII Thường niên A

Ý CHÍNH: TIÊN BÁO CUỘC THƯƠNG KHÓ LẦN THỨ NHẤT Sau khi Phê-rô tuyên xưng đức tin, Đức Giê-su bắt đầu cho biết mình sẽ phải vâng theo thánh ý...

HOÁN CẢI THÀNH CÔNG- Suy niệm Chúa Nhật XXII Thường niên A

HOÁN CẢI THÀNH CÔNG- Suy niệm Chúa Nhật XXII Thường niên A

“Dậy thì thành công” là trào lưu hot nhất trên mạng xã hội trong những tháng đầu năm 2017. Nhiều bạn trẻ đã thi nhau đăng tải những bức ảnh của chính...

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXI QUANH NĂM 2017

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XXI QUANH NĂM 2017

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY THỨ HAI Bài Ðọc I:  1 Tx 1, 1-5. 8b-10 Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn Thêxalôni-ca trong Thiên Chúa...

ĐÁ TẢNG XÂY DỰNG HỘI THÁNH TẠI GIA- Suy niệm Chúa Nhật XXI Thường niên A

ĐÁ TẢNG XÂY DỰNG HỘI THÁNH TẠI GIA- Suy niệm Chúa Nhật XXI Thường niên A

Hai diễm phúc lớn của thánh Phê-rô   Sau khi Phê-rô tuyên xưng rằng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”,  Chúa Giê-su nói với ông : “Này...

CHÌA KHOÁ NƯỚC TRỜI- Suy niệm Chúa Nhật XXI Thường niên A

CHÌA KHOÁ NƯỚC TRỜI- Suy niệm Chúa Nhật XXI Thường niên A

Tin mừng hôm nay thuật lại biến cố thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa Hằng Sống; và với lời tuyên xưng này, thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu...

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN A

THỨ HAI THỨ BA: 22/08: Đức Maria, Nữ Vương THỨ TƯ THỨ NĂM: 24/08: Thánh BATÔLÔMÊÔ Tông Đồ THỨ SÁU THỨ BẢY THỨ HAI Phúc Âm: Mt 19, 16-22 Khi ấy, có một...

BÀ MUỐN SAO THÌ SẼ ĐƯỢC VẬY- Suy niệm Chúa Nhật XX Thường niên A

BÀ MUỐN SAO THÌ SẼ ĐƯỢC VẬY- Suy niệm Chúa Nhật XX Thường niên A

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” I. LẮNG NGHE LỜI CHỨA TRONG  TIN MỪNG MÁT-THÊU (Mt 15,21-28): 21 Ra khỏi đó, Đức...

TÌNH MẸ THƯƠNG CON- Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên A

TÌNH MẸ THƯƠNG CON- Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên A

Tình mẹ thương con, bao la như trời như biển. Không có thứ tình cảm nào đậm đà và cao quý như tình mẹ thương con. Đã có biết bao thi ca nhạc phẩm, đã có...

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN A

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN A

14.08.2017 THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN Thánh Maximilianô Maria Kolbê, tử đạo Mt 17,22-27 Lời Chúa: Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào...

Powered by Giaoxudatdo