Tháng 09: Cầu cho các Giáo xứ
    Saturday, September 23rd  
  • Facebook
  • RSS

Thử nghiệm sáng kiến truyền giáo

Thử nghiệm sáng kiến truyền giáo

Khánh Nhật Truyền giáo NGÀY ĐẾN VỚI ANH EM LƯƠNG DÂN Ý HƯỚNG – Khánh nhật Truyền giáo, ngày Giáo hội kêu gọi tín hữu toàn thế giới cầu nguyện...

MỘT HỘI THÁNH “ĐI RA”

MỘT HỘI THÁNH “ĐI RA”

Dẫn nhập. Chúa Giêsu xuống thế gian để ban ơn cứu độ không chỉ cho người Do thái, nhưng cho toàn thể nhân loại, như lời Chúa phán: “Tôi còn có những chiên...

XÂY DỰNG GIÁO XỨ

XÂY DỰNG GIÁO XỨ

Muốn xây dựng một công trình nào, dù lớn hay nhỏ, thì việc đầu tiên người ta tính đến là phải có một nền tảng. Nền tảng có vững, thì công trình mới...

Canh tân các Cộng đoàn nhỏ và gia đình

Canh tân các Cộng đoàn nhỏ và gia đình

Đề tài 11. Canh tân các Cộng đoàn nhỏ và gia đình “Anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận” (1 Cr 12,27) Hoán cải mục vụ hướng...

Năm “Đời sống Thánh hiến”: Độc thân của người tu sĩ Kitô giáo

Năm “Đời sống Thánh hiến”: Độc thân của người tu sĩ Kitô giáo

Năm “Đời sống Thánh hiến”: Độc thân của người tu sĩ Kitô giáo Những người đi tu sống độc thân: Tại sao và để làm gì? Người tu sĩ ngày nay có hạnh...

Tân Phúc-Âm-hoá Giáo xứ và cộng đoàn: Canh tân đời sống hôn nhân

Tân Phúc-Âm-hoá Giáo xứ và cộng đoàn: Canh tân đời sống hôn nhân

Canh tân đời sống hôn nhân “Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (Ep 5,7) Trong buổi tối canh thức cầu...

Powered by Giaoxudatdo