Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Đất Đỏ mừng lễ Bổn mạng kính thánh Mônica

0
20

Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Đất Đỏ mừng lễ Bổn mạng kính thánh Mônica

Hòa chung tâm tình cùng với Giáo hội mừng kính Thánh nữ Mônica, vào lúc 05g00 ngày 26.8.2023, Cha Chánh xứ An-tôn Trần Quang Châu đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kính thánh nữ Mônica- Bổn mạng Giới Hiên Mẫu Giáo xứ.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Nữ, ban cho Quý Hiền Mẫu Giáo xứ luôn có tinh thần bác ái, tình mẫu tử và sự thủy chung, biết dâng dòng lệ thánh thiện cho Chúa, để cảm hóa gia đình theo gương Thánh Nữ Monica.
Ảnh: BTT. GXĐĐ