Tháng 07: Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo
    Friday, July 21st  
  • Facebook
  • RSS

Mẫu Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh

Mẫu Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Năm Tuần Thánh

Mở đầu : Hát THỜ LẠY CHÚA  Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nên nguồn...

Tam Nhật Vượt Qua

Tam Nhật Vượt Qua

Tam Nhật Vượt Qua (Paschal Triduum), cũng gọi là Tam Nhật Thánh (Holy Triduum) hoặc Tam Nhật Phục Sinh (Easter Triduum). Đó là trung tâm điểm của đức tin: Sự Chết...

9 điều cần biết về lễ Lá

9 điều cần biết về lễ Lá

Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này không cử hành riêng lẻ mà cử hành hai sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đây là 9 điểm...

Giờ Chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa Mùa Chay 2017

Giờ Chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa Mùa Chay 2017

Giờ Chầu Thánh Thể: 24 giờ cho Chúa Mùa Chay 2017 Chủ đề : “Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân” I. KHAI MẠC : -Lời dẫn nhập (Người dẫn...

VIỆC TÔN SÙNG THÁNH CẢ GIUSE TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI

VIỆC TÔN SÙNG THÁNH CẢ GIUSE TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI

Ngày 19 tháng 3 hằng năm, Giáo hội cử hành lễ trọng kính Thánh cả  Giuse. Tại nhiều nước, ngày lễ này được mừng cách long trọng và được coi là ngày...

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (3)

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH THÁNH LỄ (3)

KINH GLORIA. Chỉ dẫn: “Kinh Vinh danh là một thánh thi có từ rất lâu đời và đáng kính mà Hội Thánh, được Chúa Thánh Thần đoàn tụ, dùng để tôn vinh Chúa...

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THỨ TƯ LỄ TRO

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THỨ TƯ LỄ TRO

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA THẦN HỌC PHỤNG VỤ Ngày Thứ Tư Lễ Tro, chúng ta nghe văng vẳng lời thánh ca từ Sách Sáng thế: Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và...

Ý nghĩa “TRO”

Ý nghĩa “TRO”

“Tro” có ý nghĩa gì đối với con người? Có liên quan gì đến đời sống Đức Tin người Công giáo chúng ta? Và tại sao lại phải xức “tro” trên trán? Từ...

LỄ KÍNH TÒA THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ

LỄ KÍNH TÒA THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ

Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu chọn làm thủ lãnh hữu hình của Giáo hội. Phụng vụ muốn dành ngày hôm nay để tôn kính tòa thánh Phêrô, đồng thời cũng...

Nghệ thuật cử hành thánh lễ (2)

Nghệ thuật cử hành thánh lễ (2)

3. LỜI CHÀO VÀ VÀI LỜI DẪN VÀO THÁNH LỄ. Chỉ dẫn: “Dứt ca nhập lễ, linh mục đứng tại ghế, cùng toàn thể cộng đoàn làm dấu thánh giá trên mình. Tiếp...

Nghệ thuật cử hành thánh lễ (1)

Nghệ thuật cử hành thánh lễ (1)

NHẬP LỄ. Chỉ dẫn:  “Khi dân chúng đã tụ họp và đang khi linh mục cùng với phó tế và các thừa tác viên tiến vào thì hát ca nhập lễ” (xem Quy chế...

Powered by Giaoxudatdo