Tháng 09: Cầu cho các Giáo xứ
    Saturday, September 23rd  
  • Facebook
  • RSS

Tóm lược Phúc trình chung kết Thượng Hội Đồng Giám mục

Tóm lược Phúc trình chung kết Thượng Hội Đồng Giám mục

VATICAN. Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 14 đã kết thúc tốt đẹp và đã thông qua Phúc trình chung kết, với những hướng đi tích cực cho việc mục vụ gia đình...

Sứ điệp Truyền giáo 2015

Sứ điệp Truyền giáo 2015

Anh chị em thân mến,                  Ngày Thế giới Truyền giáo 2015 diễn ra trong bối cảnh Năm Đời Sống Thánh Hiến càng thúc đẩy chúng ta cầu...

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 (năm 2016)

Sứ điệp  Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 (năm 2016)

WHĐ (01.10.2015) – “Truyền thông và Lòng thương xót: một cuộc gặp gỡ sinh nhiều hoa trái” là chủ đề của Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày...

Giới thiệu Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus

Giới thiệu Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus

Trao đổi của Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với linh mục Gioan Bùi Thái Sơn, chuyên viên Giáo luật và Đại diện Tư pháp của...

NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA HỘI THÁNH TRÊN ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN MỪNG

NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA HỘI THÁNH TRÊN ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN MỪNG

NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA HỘI THÁNH TRÊN ĐƯỜNG LOAN BÁO TIN MỪNG  Từ Ad Gentes đến Evangelii Gaudium  (* Bài tham luận của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ...

Powered by Giaoxudatdo