Tháng 07: Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo
    Friday, July 21st  
  • Facebook
  • RSS

Giáo xứ Bãi Dâu: Đón chào vị chủ chăn mới Phêrô Nguyễn Thái Phúc

Giáo xứ Bãi Dâu: Đón chào vị chủ chăn mới Phêrô Nguyễn Thái Phúc

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, vào lúc 09g00 ngày 29.6.2017, cộng đoàn Giáo xứ Bãi Dâu (Hạt Vũng Tàu) hân hoan chào đón vị mục tử mới: Cha Phêrô...

Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu: Linh mục đoàn Giáo phận Bà Rịa mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu: Linh mục đoàn Giáo phận Bà Rịa mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

 “Kề bên Trái Tim Chúa Giêsu, trái tim chúng ta sẽ học hiểu được ý nghĩa chân thực và duy nhất của sự sống và định mệnh của riêng mình, hiểu được...

GIẤY BỔ NHIỆM LINH MỤC TỔNG ĐẠI DIỆN

GIẤY BỔ NHIỆM LINH MỤC TỔNG ĐẠI DIỆN

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA ————————————————————————— 227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu (64) 3 73 78...

Giáo xứ Kim Long:  Mừng đón vị mục tử mới: Linh mục Giuse Trần Quốc Dân

Giáo xứ Kim Long:   Mừng đón vị mục tử mới: Linh mục Giuse Trần Quốc Dân

“Linh mục chánh xứ phải là người tuyên xưng Đức Tin, sống niềm tin. Và Đức tin cũng chính là nền tảng của mọi hoạt động trong cộng đoàn Giáo xứ”...

Giáo xứ Kim Hải: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Trần Văn Nghĩa

Giáo xứ Kim Hải:  Đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Trần Văn Nghĩa

  “Hôm nay cộng đoàn giáo xứ chúng ta không chỉ tiếp nhận một cha xứ mới, nhưng chúng ta tiếp nhận một sự canh tân, một điều kiện mới để thăng...

Giáo xứ Ngãi Giao: Chào đón Cha Tân Chánh xứ Phanxicô Xaviê Đinh Huỳnh Phùng

Giáo xứ Ngãi Giao: Chào đón Cha Tân Chánh xứ Phanxicô Xaviê Đinh Huỳnh Phùng

(WPBR)-Vào lúc 09g00 ngày 19.6.2017, tại giáo xứ Ngãi Giao, Đức Cha Emmauel- Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự Nghi thức Nhận xứ của Cha Tân Chánh xứ Phanxicô...

THÔNG BÁO VỀ LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

THÔNG BÁO VỀ LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU *** Vào lúc 10g00 thứ Sáu, ngày 23.6.2017, ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Đức Giám mục...

Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên khấn lần đầu

Hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên khấn lần đầu

“Các chị đây đã đi theo Đức Kitô với tất cả tấm lòng son sắt của mình qua con đường Mến Thánh Giá. Đức Kitô mà các chị chọn là Đức Kitô trên thập...

Giáo xứ Hải Xuân: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Bá Thanh Minh

Giáo xứ Hải Xuân:  Đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Bá Thanh Minh

Trong tâm tình hân hoan, vào lúc 9g00 ngày 14.6.2017, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hải Xuân (Hạt Vũng Tàu) đã đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Maria Nguyễn Bá Thanh...

Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thăm viếng một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại Giáo phận Bà Rịa

Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thăm viếng một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại Giáo phận Bà Rịa

Sáng ngày 12.6.2017, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli – Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam đã có chuyến hành trình đến vùng ngoại biên, thăm viếng và chia...

Giáo xứ Phú Hà: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Phêrô Trần Quốc Dũng

Giáo xứ Phú Hà: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Phêrô Trần Quốc Dũng

“Xin Đức Kitô vị Mục tử tối thượng của Hội Thánh luôn luôn ở bên Cha, cùng với Cha và nhờ Cha để chăn dắt đoàn chiên hôm nay Chúa trao phó cho Cha”. Đó...

Powered by Giaoxudatdo