Giáo xứ Đất Đỏ khai giảng năm học giáo lý 2019-2010

0
60

Giáo xứ Đất Đỏ khai giảng năm học giáo lý 2019-2020

Sau gần 2 tháng nghỉ hè, ngày Chúa Nhật 01.09.2019,  Ban Giáo lý giáo xứ Đất Đỏ đã khai giảng Năm học giáo lý 2019 – 2020. Ngày khai giảng bắt đầu bằng thánh lễ tạ ơn vào lúc 07h00 do Cha Chánh xứ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn chủ sự.
Ngay sau thánh lễ là phần khai giảng. Tham dự chương trình khai giảng có Cha Chánh xứ Philipphê, Quý Dì MTT.BR Cộng đoàn Đất Đỏ, đại diện Quý ban thường vụ cùng các anh chị GLV và đông đảo các em thiếu nhi.
Từng hồi trống do Cha Chánh xứ đánh vang lên như muốn nói một năm học Giáo lý mới đã chính thức bắt đầu, một hành trình giáo dục đức tin cho các mầm non tương lai trong giáo xứ, hy vọng với những hạt mầm đức tin được gieo hôm nay sẽ trổ sinh muôn vàn hoa trái thánh thiện, nhân đức trong tương lai.

Việt Hồ