Họp mặt giáo lý viên cụm II – Hạt Bà Rịa

0
14

Họp mặt giáo lý viên cụm II – Hạt Bà Rịa

***

Ngày 01.9.2019 vừa qua, 170 Giáo lý viên (GLV) thuộc các Giáo xứ Hải Lâm, Phước Lâm, Long Hải, Phước Bình, Phước Tỉnh, Tân Phước và Giáo họ Biệt lập Phước Hưng đã quy tụ về Giáo xứ Phước Lâm để tham dự ngày họp mặt với chủ đề “Điểm hẹn Giêsu” dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Cha Augustinô Trần Thanh Hòa- Đặc trách Giáo lý Hạt Bà Rịa và sự cộng tác của Ban Trị sự GLV Hạt Bà Rịa. Trong suốt ngày họp mặt, các anh chị GLV trao đổi, chia sẻ những khó khăn, thao thức trong đời sống GLV, tham gia các trò chơi sinh hoạt để gia tăng tình hiệp thông và giao lưu học hỏi kinh nghiệm cũng như các giờ đạo đức.

Trí Thức- Sơn Lâm

xem hình