CÁC GIỜ LỄ GIÁNG SINH 2015 TẠI GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ VÀ GIÁO HỌ LONG TÂN

0
18

gio le DD11111

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ ĐẤT ĐỎ XIN THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ CỘNG ĐOÀN CÁC GIỜ LỄ GIÁNG SINH 2015 TẠI GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ LONG TÂN (do Cha Chánh xứ Đất Đỏ quản nhiệm), ĐỂ QUÝ CỘNG ĐOÀN XA GẦN ĐƯỢC BIẾT VÀ CHỦ ĐỘNG TRONG VIỆC SẮP XẾP THỜI GIAN THAM DỰ CÁC THÁNH LỄ GIÁNG SINH VÀ CÁC GIỜ CANH THỨC DIỄN NGUYỆN.
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ VỊ.

Ban Truyền Thông