Tin ảnh: Giáo hạt Xuyên Mộc họp mặt tất niên và mừng Xuân mới

0
19

Vào lúc 8g30 thứ bảy ngày 30 tháng 01 năm 2016, mọi thành phần dân Chúa trong giáo hạt Xuyên Mộc đã quy tụ về Gx. Hòa Thuận để tham dự buổi họp mặt tất niên và mừng Xuân mới Bính Thân 2016. Gần 400 người gồm quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chức Ban Hành giáo các giáo xứ và giáo họ biệt lập trong Giáo hạt (Ban Thường vụ, Ban Điều hành các họ, Ban trị sự các giới, các đoàn thể) đã hiện diện.

Ảnh: Lê Nam

TatNienHat XM2015-005.jpgTatNienHat XM2015-009.jpgTatNienHat XM2015-010.jpgTatNienHat XM2015-011.jpgTatNienHat XM2015-012.jpgTatNienHat XM2015-013.jpgTatNienHat XM2015-014.jpgTatNienHat XM2015-015.jpgTatNienHat XM2015-016.jpgTatNienHat XM2015-017.jpgTatNienHat XM2015-018.jpgTatNienHat XM2015-019.jpgTatNienHat XM2015-020.jpgTatNienHat XM2015-021.jpgTatNienHat XM2015-022.jpgTatNienHat XM2015-024.jpgTatNienHat XM2015-025.jpgTatNienHat XM2015-026.jpgTatNienHat XM2015-027.jpgTatNienHat XM2015-031.jpgTatNienHat XM2015-038.jpgTatNienHat XM2015-039.jpgTatNienHat XM2015-040.jpgTatNienHat XM2015-041.jpgTatNienHat XM2015-042.jpgTatNienHat XM2015-043.jpgTatNienHat XM2015-044.jpgTatNienHat XM2015-045.jpgTatNienHat XM2015-047.jpgTatNienHat XM2015-048.jpgTatNienHat XM2015-049.jpgTatNienHat XM2015-051.jpgTatNienHat XM2015-052.jpgTatNienHat XM2015-053.jpgTatNienHat XM2015-054.jpgTatNienHat XM2015-055.jpgTatNienHat XM2015-056.jpgTatNienHat XM2015-057.jpgTatNienHat XM2015-058.jpgTatNienHat XM2015-059.jpgTatNienHat XM2015-060.jpgTatNienHat XM2015-061.jpgTatNienHat XM2015-064.jpgTatNienHat XM2015-065.jpgTatNienHat XM2015-066.jpgTatNienHat XM2015-067.jpgTatNienHat XM2015-068.jpgTatNienHat XM2015-069.jpgTatNienHat XM2015-070.jpgTatNienHat XM2015-071.jpgTatNienHat XM2015-072.jpgTatNienHat XM2015-073.jpgTatNienHat XM2015-074.jpgTatNienHat XM2015-075.jpgTatNienHat XM2015-076.jpgTatNienHat XM2015-077.jpgTatNienHat XM2015-078.jpgTatNienHat XM2015-079.jpgTatNienHat XM2015-080.jpgTatNienHat XM2015-081.jpgTatNienHat XM2015-082.jpgTatNienHat XM2015-083.jpgTatNienHat XM2015-084.jpgTatNienHat XM2015-085.jpgTatNienHat XM2015-086.jpgTatNienHat XM2015-088.jpgTatNienHat XM2015-089.jpgTatNienHat XM2015-091.jpgTatNienHat XM2015-093.jpgTatNienHat XM2015-094.jpgTatNienHat XM2015-095.jpgTatNienHat XM2015-096.jpgTatNienHat XM2015-098.jpgTatNienHat XM2015-099.jpgTatNienHat XM2015-100.jpgTatNienHat XM2015-101.jpgTatNienHat XM2015-102.jpgTatNienHat XM2015-107.jpgTatNienHat XM2015-112.jpgTatNienHat XM2015-116.jpgTatNienHat XM2015-117.jpgTatNienHat XM2015-119.jpg