Núi Chúa – Tao Phùng: Đức cha Tôma chủ tế thánh lễ ngày hành hương

0
18

Núi Chúa – Tao Phùng: Đức cha Tôma chủ tế thánh lễ ngày hành hương

***

Lúc 17g00 Thứ Sáu đầu tháng 7, ngày 05.7.2019, tại Trung tâm hành hương Chúa Kitô Vua – Núi Tao Phùng, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã chủ sự thánh lễ. Hiệp thông cử hành thánh lễ có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, quý cha trong giáo phận và quý khách hành hương.

Ảnh: Hoàng Nhựt

XEM HÌNH