Gx. Vinh Châu: Đón vị mục tử mới – Cha Phêrô Trần Xuân Huệ

0
49

Gx. Vinh Châu: Đón vị mục tử mới – Cha Phêrô Trần Xuân Huệ

WGPBR- Vào lúc 09g00 ngày 26.5.2020, tại Giáo xứ Vinh Châu  – Giáo hạt Bình Giã, Cha Phêrô Trần Xuân Huệ (Giáo sư Chủng viện Thánh Tôma – Hải Sơn – Gp. Bà Rịa) chính thức trở thành vị chủ chăn mới của đàn chiên Giáo xứ Vinh Châu với nghi thức nhận xứ do Đức cha Emmanuel chủ sự.

XEM HÌNH

Hiện diện trong lễ nhận xứ của Cha Phêrô có Cha Tổng Đại diện cùng quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, tu sinh, quý thân nhân của Cha Phêrô cùng cộng đoàn dân Chúa Gx. Vinh Châu.

Sau lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, nghi thức nhận xứ bắt đầu bằng việc công bố văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục Giáo phận, và Đức cha đã trao văn thư cho Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, Đức cha Giáo phận trao các tác vụ quan trọng cho một vị mục tử: quyền thánh hóa (Dây Các Phép), quyền giảng dạy (Sách Tin Mừng) và quyền lãnh đạo (ghế chủ tọa).

Trong phần huấn từ cộng đoàn, trước tiên Đức cha nhấn mạnh đến sự thiếu thốn các thợ gặt trong cánh đồng Giáo phận Bà Rịa: “… Trong đợt thuyên chuyển này, phải lấy một cha từ chủng viện để nhờ ngài coi xứ. Xét về nhu cầu mục vụ, đúng ra phải dành tất cả ưu tiên cho các chủng sinh trong vấn đề đào tạo. Thế nhưng vì nhu cầu mục vụ giáo xứ, Cha Phêrô được gởi đến Gx. Vinh Châu này.”

Tiếp đến, Đức cha nói lên điều quan trọng nhất trong đời sống đạo của một giáo xứ, của người kitô hữu không phải là những cơ sở vật chất, cũng không phải là những lễ nghi, mà là đời sống thiêng liêng. Đức cha nói:  “Chúng ta cũng thấy một hình ảnh cũng khá đặc biệt trong đợt thuyên chuyển này, Cha Phêrô – Linh hướng Chủng viện được đưa tới Vinh Châu – nơi tất cả các cơ sở về vật chất, có thể nói là đầy đủ, quá đầy đủ….. Các sinh hoạt mục vụ cũng chắc chắn là đầy đủ. Nhưng chúng ta được mời gọi để sống đời sống thiêng liêng,….sống đời sống thiêng liêng chứ không phải là những sinh hoạt mục vụ. Những sinh hoạt mục vụ là cốt yếu để làm cho đời sống thiêng liêng của đoàn chiên không chỉ là sống mà sống ngày càng dồi dào hơn.”

Sau huấn từ của Đức cha, Ông Trưởng Ban Hành giáo thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời tri ân Đức cha, cảm ơn Cha Cựu Chánh xứ Giuse, quý cha, cùng tất cả mọi người hiện diện; bày tỏ lời và dâng hoa chúc mừng Cha Tân Chánh xứ Phêrô.

Để chính thức thi hành sứ vụ, Cha Tân Chánh xứ Phêrô bày tỏ công khai trước cộng đoàn lời tuyên xưng đức tin và lời thề trung thành với Giáo hội. Sau khi tuyên thệ, Cha Phêrô thực hiện các nghi thức diễn nghĩa: mở cửa nhà Tạm và dâng lời nguyện kính Thánh Cả Giuse là bổn mạng Giáo xứ, ngồi tòa giải tội và ngồi ghế chủ tọa.

Sau đó, Cha Tân Chánh xứ dâng lời tri ân Đức cha, quý cha, quý khách cùng gởi lời chào thăm đến cộng đoàn dân Chúa Gx. Vinh Châu.

Nghi thức nhậm xứ kết thúc bằng việc ký kết biên bản bàn giao và thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Phêrô chủ tế.

Tin: Micae Cao Ngôn

Ảnh: Ban Truyền Thông Giáo phận Bà Rịa