Gx. Chánh Tòa Bà Rịa: Mừng đón Cha Tân Chánh xứ Giuse Đặng Cao Trí

0
128

Gx. Chánh Tòa Bà Rịa: Mừng đón Cha Tân Chánh xứ Giuse Đặng Cao Trí

WGPBR- Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, sáng Thứ Hai ngày 25.5.2020, Giáo xứ Chánh Tòa Bà Rịa hân hoan mừng đón Cha Giuse Đặng Cao Trí – nguyên Chánh xứ Vinh Châu (Hạt Bình Giã) được Đức Giám mục Giáo phận sai đến coi sóc đoàn chiên Gx. Chánh Tòa, thay Cha Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh vừa được thuyên chuyển làm Chánh xứ Gx. Hòa Xuân (Hạt Xuyên Mộc).

XEM HÌNH

Nghi thức nhậm xứ của Cha Giuse do chính Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn- Giám mục Giáo phận Bà Rịa chủ sự. Cùng hiện diện và hiệp thông có Cha Tổng đại diện và quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, cộng đoàn dân Chúa Gx. Vinh Châu, Gx. Chánh Tòa…

Đúng 09g00, sau lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Giuse Nguyễn Công Luận- Chánh Văn phòng TGMBR. công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha Giuse Đặng Cao Trí làm Chánh xứ Chánh Tòa và chính tay Đức cha đã trao văn thư cho Cha Tân Chánh xứ, biểu lộ sự ủy quyền cho Cha đại diện Đức cha phục vụ cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ này.

Sự ủy thác sứ vụ được biểu lộ rõ ràng hơn qua việc Đức cha trao cho Cha Tân Chánh xứ Dây Các Phép và Sách Tin Mừng. Nhận Dây Các Phép, Cha Tân Chánh xứ nhận quyền ban các bí tích cho các tín hữu và nhận Sách Tin Mừng, Cha nhận quyền giáo huấn cộng đoàn trong tinh thần hiệp thông với Giáo hội, cách riêng với đức giám mục giáo phận.

Trong phần huấn từ cộng đoàn, Đức cha đã nói về ý nghĩa thực sự của việc các cha chuyển đến một giáo xứ: “Nói chính xác, là các cha đến giáo xứ nào là nhận một trách nhiệm với giáo xứ đó, chứ không phải nhận một chức vụ ở giáo xứ đó. Cho nên, hai chữ “trách nhiệm” luôn luôn phải là một thao thức của các cha xứ…. Chính trách nhiệm của người mục tử sẽ làm cho các cha phải thao thức và phải nhờ đến anh chị em nhiều hơn, bởi ngày hôm nay rồi sẽ qua đi, nhưng công việc, trách vụ càng ngày càng nặng nề trên vai các cha… Là người giáo dân, là thành phần của giáo xứ, là phần tử của Hội Thánh, chúng ta phải nhận ra trách nhiệm của mình, để cùng với các cha, giúp các cha chu toàn trách nhiệm và cùng với các cha thực hiện được điều Chúa muốn nơi tất cả đoàn chiên của Ngài.”

Tiếp đến, trong tâm tình cảm mến tri ân, Ông Trưởng Ban Hành giáo thay mặt cộng đoàn Gx. Chánh Tòa dâng lời tri ân Đức cha, cảm ơn cha cựu Chánh xứ Đa minh, quý cha, cùng tất cả mọi người hiện diện; dâng lời và hoa chúc mừng Cha Tân Chánh xứ.

Để chính thức nhận lãnh và thi hành sứ vụ mục tử, chăn dắt đàn chiên Chúa, Cha Tân Chánh xứ đã long trọng tuyên xưng đức tin và thề trung thành với Giáo hội. Sau khi tuyên thệ, Cha tiếp tục với các nghi thức: mở cửa Nhà Tạm và dâng lời nguyện kính mừng hai thánh Philipphê và Giacôbê, Tông đồ là bổn mạng của Gx. Chánh Tòa, ngồi tòa giải tội và ngồi ghế chủ tọa.

Tiếp đến, Cha Giuse bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha giáo phận cùng cám ơn mọi thành phần dân Chúa hiện diện.

Nghi thức nhậm xứ kết thúc bằng việc ký kết biên bản bàn giao và thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Giuse chủ tế.

BTT. GPBR.