Gx. Long Hải: Nghi thức nhậm xứ và thánh lễ tạ ơn của Cha Tân Chánh xứ Augustinô Vũ Quang Hiến

0
95

Gx. Long Hải:

Nghi thức nhậm xứ và thánh lễ tạ ơn

của Cha Tân Chánh xứ Augustinô Vũ Quang Hiến

WGPBR- Vào lúc 9g00 ngày 16.8.2019, cộng đoàn Gx. Long Hải hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Augustinô Vũ Quang Hiến. Cha Augustinô Vũ Quang Hiến (nguyên Chánh xứ Văn Côi – Hạt Xuyên Mộc) đến thi hành chức vụ Chánh xứ Long Hải – Hạt Bà Rịa thay cho Cha Giuse Vũ Đức Thịnh (vừa được bổ nhiệm làm Chánh xứ Hòa Sơn – Hạt Xuyên Mộc).

XEM HÌNH

Đức cha Emmanuel chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Augustinô Vũ Quang Hiến. Cùng hiện diện và hiệp thông trong nghi thức nhận xứ có Cha Chưởng ấn, Cha Chánh Văn phòng TGMBR.; quý cha quản hạt; quý cha cố; quý cha; quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Long Hải, Văn Côi và các giáo xứ liên hệ.

Sau cầu ơn Chúa Thánh Thần, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng TGMBR. công bố văn thư bổ nhiệm của Đức cha Giáo phận. Sau đó, Đức cha đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.

Đức giám mục giáo phận cũng trao quyền thánh hóa (trao Dây Các phép) và quyền giáo huấn (trao Sách Tin mừng) cho Cha Chánh xứ.

Trong phần huấn từ sau đó, Đức cha đã nhấn mạnh về vai trò chính yếu của người mục tử là dẫn dắt đoàn chiên của Chúa trong hành trình tiến về quê trời: “Chúa đã nhờ tay các linh mục để trao ban những ơn lành đến cho anh chị em thông qua các Bí tích, các cử hành phụng vụ và cùng với các ngài đi về với ChúaNhững việc xây dựng nhà thờ, nhà xứ, các cơ sở vật chất cũng quan trọng nhưng việc xây dựng đời sống đức tin mới là chính yếu như tổ chức các lớp giáo lý, chăm lo cho các hội đoàn, các giới, các đoàn thể, và các công việc mục vụ cụ thể nhằm đem lại nhiều ơn sủng của Chúa  đến với hết thảy mọi người trong giáo xứ”. Và Đức cha cũng nhắc nhở cộng đoàn không ngừng cầu nguyện cho Cha Tân Chánh xứ  nhiệt tình cộng tác với ngài trong tương lai.

Sau lời huấn từ của Đức cha, Ông Trưởng Ban Hành giáo thay mặt cộng đoàn Gx. Long Hải dâng lời cảm ơn Đức cha, quý cha cùng mọi người, đặc biệt chào mừng Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn, Cha Tân Chánh xứ bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội.

Sau lời tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: mở cửa Nhà tạm; ngồi tòa giải tội; ngồi ghế chủ tọa và cuối cùng là kí nhận biên bản bàn giao. Sau đó là thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ chủ tế.

Tri Vương – Trí Thức