Gx. Văn Côi: Mừng đón vị mục tử mới: Cha Gioan Vũ Minh Vương

0
38

Gx. Văn Côi: Mừng đón vị mục tử mới: Cha Gioan Vũ Minh Vương

WGPBR-Các linh mục được Chúa sai đến để chăm lo cho đoàn chiên của Chúa, vì thế cộng đoàn giáo xứ chúng ta hãy yêu thương và cầu nguyện cho Cha Tân Chánh xứ, xin Chúa giúp cho Cha thi hành tác vụ của mình một cách trọn vẹn đem lại nhiều hoa trái dồi dào cho đoàn chiên, những hoa trái mang dấu ấn của tình yêu, ân sủng và sự hiệp nhất”. Đó là lời nhắn nhủ thân tình của Đức cha Emmanuel  gửi đến toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Văn Côi trong thánh lễ tạ ơn mừng Linh mục Tân Chánh xứ Gioan Vũ Minh Vương (nguyên Phó xứ Bãi Dâu – Hạt Vũng Tàu). Cha Gioan đến thi hành sứ vụ thay cho Cha Augustinô Vũ Quang Hiến (vừa được bổ nhiệm làm Chánh xứ Long Hải – Hạt Bà Rịa).

XEM HÌNH

Lúc 09g00 ngày 17.8.2019, nghi thức nhậm xứ của Cha Gioan Vũ Minh Vương bắt đầu. Nghi thức do Đức cha Emmanuel chủ sự. Cùng hiện diện và hiệp thông có Cha Tổng Đại diện, Cha Chưởng án, Cha Chánh Văn phòng TGMBR., quý cha quản hạt; quý cha cố; quý cha; quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bãi Dâu, Văn Côi và các giáo xứ liên hệ.

Sau lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng TGMBR. công bố văn thư bổ nhiệm của Đức cha Giáo phận. Sau đó, Đức cha đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.

Ủy thác sứ vụ mục tử tại giáo xứ, Đức giám mục giáo phận cũng trao quyền thánh hóa (trao Dây Các phép) và quyền giáo huấn (trao Sách Tin mừng) cho Cha Chánh xứ.

Trong phần huấn từ sau đó, Đức cha không chỉ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha Tân Chánh xứ mà còn phải tỏ lòng biết ơn đến Cha Augustinô bằng việc tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong xứ vụ mới của mình.

Tiếp đó, Ông Trưởng Ban Hành giáo thay mặt cộng đoàn Giáo xứ Văn Côi dâng lời cảm ơn Đức cha, quý cha cùng mọi người, đặc biệt chào mừng Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn, Cha Tân Chánh xứ bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành trước khi chính thức thi hành sứ vụ mục tử trong Giáo hội.

Sau lời tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ hoàn tất nghi thức nhậm xứ qua các nghi thức: mở cửa Nhà tạm; ngồi tòa giải tội; ngồi ghế chủ tọa và cuối cùng là kí nhận biên bản bàn giao.

Kết thức nghi thức nhậm xứ, cộng đoàn sốt sắng hiệp cùng Cha Cha Tân Chánh xứ dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện cách riêng cho cộng đoàn Giáo xứ văn côi.

Tri Vương – Minh Châu