Giáo xứ Vũng Tàu hành hương Năm Thánh tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu

0
68

GxVTHanhHuong(5)

Sáng thứ Bảy ngày 27.020.2016, cộng đoàn Giáo xứ Vũng Tàu thực hiện cuộc hành hương Năm Thánh về Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.

Lúc 7 giờ 30′, tại Thánh đường Giáo xứ Vũng Tàu, Cha Chánh xứ Phêrô Trần Văn Huyên cử hành nghi thức chúc lành lên đường.

8 giờ 15′ đoàn hành hương có mặt tại Đền Thánh Đức Mẹ, mọi người tuỳ nghi cầu nguyện, sám hối và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.

09 giờ, Cha Phó Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đăng chủ trì buổi Hội Thảo về các đề tài Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Đúng 10 giờ 00, thánh lễ tạ ơn do Cha Chánh xứ Phêrô Trần Văn Huyên chủ tế, đồng tế có Cha Phó Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Đăng

Trước giờ chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ Phêrô mời gọi mỗi người hãy biết thay đổi đời sống hiện tại, thoát ra khỏi vũng lầy tội lỗi để quay về với Thiên Chúa là Cha hầu đón nhận ơn tha thứ và lòng xót thương của Người. Hãy làm việc bác ái vì lòng yêu thương đích thực và từ tâm, xuất phát từ chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn ra về trong hân hoan với Ơn Toàn Xá vừa lãnh nhận.

Ảnh: Ngọc Thành
Nguồn: FB Giáo Xứ Vũng  Tàu

GxVTHanhHuong(1).jpgGxVTHanhHuong(2).jpgGxVTHanhHuong(3).jpgGxVTHanhHuong(4).jpgGxVTHanhHuong(5).jpgGxVTHanhHuong(6).jpgGxVTHanhHuong(7).jpgGxVTHanhHuong(8).jpgGxVTHanhHuong(9).jpgGxVTHanhHuong(10).jpgGxVTHanhHuong(11).jpgGxVTHanhHuong(12).jpgGxVTHanhHuong(13).jpgGxVTHanhHuong(14).jpgGxVTHanhHuong(15).jpgGxVTHanhHuong(16).jpgGxVTHanhHuong(17).jpgGxVTHanhHuong(18).jpgGxVTHanhHuong(19).jpgGxVTHanhHuong(20).jpgGxVTHanhHuong(21).jpgGxVTHanhHuong(22).jpgGxVTHanhHuong(23).jpgGxVTHanhHuong(24).jpgGxVTHanhHuong(26).jpgGxVTHanhHuong(26b).jpgGxVTHanhHuong(26c).jpgGxVTHanhHuong(27).jpg