Giáo xứ Long Hương: Ban Thánh nhạc Giáo phận Bà Rịa khai giảng Khóa Đệm đàn nhà thờ và MC hè 2016

0
43

Giáo xứ Long Hương: Ban Thánh nhạc Giáo phận Bà Rịa khai giảng Khóa Đệm đàn nhà thờ và MC hè 2016

Sáng ngày 08.6.2016, tại Nhà Mục vụ Giáo xứ Long Hương, đã tổ chức khai giảng Khóa Đệm đàn nhà thờ và MC (người dẫn chương trình) hè 2016, nhằm  đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực cũng như nâng cao kỹ năng cho các anh chị em đang phục vụ tại các giáo xứ, giáo họ biệt lập trong toàn Giáo phận.

Từ lúc 08 giờ sáng, đã có nhiều học viên đến đăng ký tham dự khóa học dưới sự hướng dẫn của Cha Phaolô Phạm Minh Tân, Chánh xứ Giáo xứ Long Hương và các cộng tác viên.

Trong diễn từ khai mạc, Cha Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh, Trưởng Ban Thánh nhạc Giáo phận, chủ trì khóa huấn luyện, đã chào mừng quý giảng viên cùng 79 học viên tham dự, trong đó lớp Đệm đàn nhà thờ có 41 học viên và lớp MC có 38 học viên. Cha Trưởng Ban giới thiệu qua các bộ môn sẽ được giảng dạy, đồng thời giải  thích cho các học viên về chương trình và cách thức tổ chức khóa học. Sau đó, ngài giới thiệu các giảng viên, cũng hiện diện trong lễ khai mạc, và bộ môn mà mỗi giảng viên đảm trách:

  1. Đạo diễn Phạm Quang Minh, giảng viên trường Nghệ thuật Sân khấu thành phố HCM: giảng viên lớp MC
  2. Thầy Thanh Mạnh: giảng viên Nhạc viện thành phố HCM: giảng viên lớp Đệm đàn nhà thờ.

Được biết khóa học sẽ diễn ra trong 06 tuần, hàng tuần học vào 02 ngày vào thứ Tư và thứ Năm.

Nguyện Chúa chúc lành cho khóa học và nâng đỡ các học viên đạt kết quả mỹ mãn. (WGPBR)

Tin và ảnh: Phước Khánh

thanhnhachebr-01.JPGthanhnhachebr-02.JPGthanhnhachebr-03.JPGthanhnhachebr-04.JPGthanhnhachebr-05.JPGthanhnhachebr-06.JPGthanhnhachebr-07.JPGthanhnhachebr-08.JPGthanhnhachebr-09.JPGthanhnhachebr-10.JPGthanhnhachebr-11.JPGthanhnhachebr-12.JPGthanhnhachebr-13.JPGthanhnhachebr-14.JPGthanhnhachebr-15.jpgthanhnhachebr-16.JPGthanhnhachebr-17.JPGthanhnhachebr-18.JPGthanhnhachebr-19.JPGthanhnhachebr-20.JPGthanhnhachebr-21.JPGthanhnhachebr-22.JPGthanhnhachebr-23.JPGthanhnhachebr-24.JPGthanhnhachebr-25.JPGthanhnhachebr-26.JPGthanhnhachebr-27.JPGthanhnhachebr-28.JPG