Gx. Đông Hải: Lễ nhận nhiệm sở của Cha Tân Chánh xứ Antôn Trần Văn Binh

0
248

Gx. Đông Hải: Lễ nhận nhiệm sở của Cha Tân Chánh xứ Antôn Trần Văn Binh

***

Vào lúc 09g00 ngày 08.5.2021, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Đông Hải (Hạt Long Hương) hân hoan chào đón Cha Antôn Trần Văn Binh được Đức cha Emmanuel- Giám mục Giáo phận Bà Rịa bổ nhiệm làm linh mục tân Chánh xứ thay Cha Phaolô Lê Trần Hoàng Phan vừa được bổ nhiệm làm Chánh xứ Giáo xứ Ngãi Giao (Hạt Bình Giã). Nghi thức nhận xứ diễn ra do Đức cha Emmanuel chủ sự. Cùng hiện diện và hiệp thông trong nghi thức có quý Cha trong giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân cùng số ít cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đông Hải và các giáo xứ liên hệ.

XEM HÌNH

Ảnh: Mỹ Hạnh- Hùng Thăng

nguồn: WGPBR