Giáo xứ Hòa Tân: Cha G.M. Vianney Trần Vũ Hoàng Chương nhận nhiệm sở mới

0
83

NhanXuHoaTan-(86)

“Rất đông các gia đình xung quanh chúng ta chưa có bàn thờ để thờ phượng Chúa vì họ chưa biết Chúa là ai. Xin anh chị em hãy cùng tôi, chúng ta hãy noi gương thánh nữ Têrêsa, Bổn mạng Giáo xứ cùng đem Chúa đến cho mọi người”. Đó là lời của Cha Tân Chánh xứ Gioan Maria Vianney Trần Vũ Hoàng Chương trong thánh lễ nhận xứ, Giáo xứ Hòa Tân, hạt Xuyên Mộc.

Đúng 09g00 ngày 29.4.2016, Đức Cha Emmanuel, Giám mục phó Giáo phận đã chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Gioan Maria Vianney Trần Vũ Hoàng Chương. Cùng hiện diện và hiệp thông có quý Cha Quản hạt Xuyên Mộc và Bình Giả, quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hòa Tân, Giáo xứ Xuân Sơn …

Sau lời kinh Chúa Thánh Thần của toàn thể cộng đoàn, Cha Gioan Baotixita – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục mở đầu Nghi thức Nhận xứ bằng việc công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Gioan Maria Vianney Trần Vũ Hoàng Chương làm Chánh xứ Hòa Tân. Sau đó, Đức Cha Emmanuel đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, Đức Cha Phó trao Dây Các Phép (trao quyền cử hành các bí tích) và Sách Tin mừng (trao quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.

Trong bài huấn từ, Đức Cha Emmanuel thay mặt Đức Cha Giáo phận đã nhắc lại những đóng góp to lớn của Cha Giuse Phạm Văn Khiết trong suốt thời gian 7 năm phục vụ tại giáo xứ, qua đó Đức Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Cha nguyên Chánh xứ Giuse.

Cũng trong bài huấn từ, Đức Cha còn gởi lời động viên đến Cha Tân Chánh xứ. Ngài nói: Linh mục được Chúa gọi và chọn, không phải là đến để cai trị người khác mà là để phục vụ đoàn chiên theo gương Chúa Giêsu – Đấng giàu lòng thương xót. Linh mục là người hướng dẫn đoàn chiên đến nguồn suối ân sủng là các bí tích, nuôi dưỡng đoàn chiên bằng lời Chúa. Hôm nay chắc chắn là một mốc điểm trong cuộc đời linh mục của Cha. Và trong sứ vụ mới là vị chủ chăn được Chúa trao phó trông coi đoàn chiên của mình, Cha sẽ tiếp tục thực hiện những điều tốt đẹp nhất cho đoàn chiên Giáo xứ Hòa Tân này.

Trong tâm tình của đoàn con, một vị đại diện Ban Hành giáo đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức Cha, Cha nguyên Chánh xứ và hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, Cha Tân Chánh xứ quỳ trước Thánh thể và bàn thờ, đặt tay lên sách Tin mừng, cử hành Nghi thức tuyên xưng Đức Tin và thề hứa trung thành với Giáo Hội và Đấng Bản quyền.

Sau khi tuyên thệ, Cha Hạt trưởng hướng dẫn Cha Tân Chánh xứ mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa và kí nhận biên bản bàn giao.

Nghi thức nhận xứ kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Gioan Maria Vianney chủ tế. (WGPBR 30.04.2016)

Tin: Anrê Nguyễn Xuân Phúc
Ảnh: Phi Hoàng – Mỹ Hồng – Lộc AnHà

NhanXuHoaTan(1).JPGNhanXuHoaTan(2).JPGNhanXuHoaTan(3).JPGNhanXuHoaTan(4).JPGNhanXuHoaTan(5).JPGNhanXuHoaTan(6).JPGNhanXuHoaTan(7).JPGNhanXuHoaTan(8).JPGNhanXuHoaTan(9).JPGNhanXuHoaTan(10).JPGNhanXuHoaTan(11).JPGNhanXuHoaTan(12).JPGNhanXuHoaTan(13).JPGNhanXuHoaTan(14).JPGNhanXuHoaTan(15).JPGNhanXuHoaTan(16).JPGNhanXuHoaTan(17).JPGNhanXuHoaTan(18).JPGNhanXuHoaTan(19).JPGNhanXuHoaTan(20).JPGNhanXuHoaTan(21).JPGNhanXuHoaTan(22).JPGNhanXuHoaTan(23).JPGNhanXuHoaTan(24).JPGNhanXuHoaTan(25).JPGNhanXuHoaTan(26).JPGNhanXuHoaTan(27).JPGNhanXuHoaTan(28).JPGNhanXuHoaTan(29).JPGNhanXuHoaTan(30).JPGNhanXuHoaTan(31).JPGNhanXuHoaTan(32).JPGNhanXuHoaTan(33).JPGNhanXuHoaTan(34).JPGNhanXuHoaTan(35).JPGNhanXuHoaTan(36).JPGNhanXuHoaTan(37).JPGNhanXuHoaTan(38).JPGNhanXuHoaTan(39).JPGNhanXuHoaTan(40).JPGNhanXuHoaTan(41).JPGNhanXuHoaTan(42).JPGNhanXuHoaTan(43).JPGNhanXuHoaTan(44).JPGNhanXuHoaTan(45).JPGNhanXuHoaTan(46).JPGNhanXuHoaTan(47).JPGNhanXuHoaTan(48).JPGNhanXuHoaTan(49).JPGNhanXuHoaTan(50).JPGNhanXuHoaTan(51).JPGNhanXuHoaTan(52).JPGNhanXuHoaTan(53).JPGNhanXuHoaTan(54).JPGNhanXuHoaTan(55).JPGNhanXuHoaTan(56).JPGNhanXuHoaTan(57).JPGNhanXuHoaTan(58).JPGNhanXuHoaTan(59).JPGNhanXuHoaTan(60).JPGNhanXuHoaTan(61).JPGNhanXuHoaTan(62).JPGNhanXuHoaTan(63).JPGNhanXuHoaTan(64).JPGNhanXuHoaTan(65).JPGNhanXuHoaTan(66).jpgNhanXuHoaTan(67).JPGNhanXuHoaTan(68).jpgNhanXuHoaTan(69).JPGNhanXuHoaTan(70).JPGNhanXuHoaTan(71).JPGNhanXuHoaTan(72).JPGNhanXuHoaTan(73).JPGNhanXuHoaTan(74).jpgNhanXuHoaTan(75).JPGNhanXuHoaTan(76).JPGNhanXuHoaTan(77).JPGNhanXuHoaTan(78).JPGNhanXuHoaTan(79).JPGNhanXuHoaTan(80).JPGNhanXuHoaTan(81).JPGNhanXuHoaTan(82).JPGNhanXuHoaTan(83).JPGNhanXuHoaTan(84).JPGNhanXuHoaTan(85).JPGNhanXuHoaTan(86).JPGNhanXuHoaTan(87).JPGNhanXuHoaTan(88).JPGNhanXuHoaTan(89).JPGNhanXuHoaTan(90).JPGNhanXuHoaTan(91).JPGNhanXuHoaTan(92).JPGNhanXuHoaTan(93).JPGNhanXuHoaTan(94).JPGNhanXuHoaTan(95).JPGNhanXuHoaTan(96).JPGNhanXuHoaTan(97).JPGNhanXuHoaTan(98).JPGNhanXuHoaTan(99).JPGNhanXuHoaTan(100).JPG