AI TÍN: LINH MỤC VINH SƠN NGUYỄN XUÂN MINH (Chánh Xứ Bến Đá)

0
20

TH BAO TU

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA

227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp,

Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu  ( (64) 37 37 873

Số : 03-16/TGM

Bà Rịa, ngày 16 tháng 02 năm 2016

Kính gởi:  Quý Cha
Quý Tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh
Và Anh Chị Em tín hữu
Giáo phận Bà Rịa

Anh Chị Em thân mến,
Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô
là Sự Sống lại và là Sự Sống (x. Ga 11, 25),
chúng tôi báo tin cho Anh Chị Em biết:

Cha VINHSƠN NGUYỄN XUÂN MINH
Chánh xứ Bến Đá, giáo hạt Vũng Tàu
đã từ trần lúc 08g00 ngày 16/02/2016 tại bệnh viện Bà Rịa,
hưởng thọ 60 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc 08g30 thứ sáu ngày 19/02/2016
tại nhà thờ giáo xứ Bến Đá, giáo phận Bà Rịa.

Cha Vinhsơn :
– Sinh ngày 24/10/1956 tại Đà Nẵng
– 1966 – 1974: tu học tại Tiểu Chủng viện thánh Giuse,
giáo phận Sài Gòn
– 1974 – 1977: tu học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X,
giáo phận Đà Lạt
– 1977 – 1989: giúp xứ Ngũ Phúc, giáo phận Xuân Lộc
– 1989 – 1996: giúp xứ Phước Lâm, giáo phận Xuân Lộc
– 07/02/1996: thụ phong linh mục tại nhà thờ Chánh Toà Xuân Lộc,
                           giáo phận Xuân Lộc
– 1996 – 2001: phó xứ Phước Lâm, phụ trách Hải Lâm và Long Hải,
                           giáo phận Xuân Lộc
– 2001 – 2010: chánh xứ Phước Tỉnh, giáo phận Bà Rịa
– 2010 – nay: chánh xứ Bến Đá, giáo phận Bà Rịa

Xin:
– Mỗi cha dâng một thánh lễ
– Mỗi cộng đoàn tu sĩ đọc một ngày Kinh Nhật Tụng
– Mỗi giáo xứ và giáo họ biệt lập dâng một tràng hạt Mân Côi 50,
       hoặc một buổi cầu nguyện đặc biệt
để cầu cho linh hồn Cha Vinhsơn
được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thân mến chào Anh Chị Em.                   

                                                        
 
  + TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM
                  Giám mục Giáo phận Bà Rịa

        + EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN
        Giám mục Phó Giáo phận Bà Rịa