THÔNG BÁO: Nghi thức nhậm xứ và thánh lễ tạ ơn mừng Cha Tân Chánh xứ Giáo xứ Đất Đỏ

0
286

THÔNG BÁO: Nghi thức nhậm xứ và thánh lễ tạ ơn

mừng Cha Tân Chánh xứ Giáo xứ Đất Đỏ

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Mẹ Giáo Hội, Giáo xứ Đất Đỏ trân trọng thông báo chương trình Mừng đón Cha tân Chánh xứ Antôn Trần Quang Châu vào ngày Thứ Năm 14.05.2020:

  • 8g00: Đón Cha tân Chánh xứ về đến Giáo xứ
  • 8g15: Chào đón Quý Cha, quý khách
  • 8g45: Cháo đón Đức Cha Giáo phận
  • 9g00: Nghi thức Nhậm xứ và Thánh Lễ Tạ Ơn.

Xin quý công đoàn thu xếp thời gian tham dự Nghi thức và Thánh lễ Tạ Ơn mừng Cha Tân Chánh xứ.

BTT.GXĐĐ