Ai Tín: Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ THÀNH (Dì Tư)- Dòng MTG. Thủ Thiêm

0
84

Ai Tín: Nữ tu MARIA NGUYỄN THỊ THÀNH- Dòng MTG. Thủ Thiêm

Dì Maria đã phục vụ tại giáo xứ Đất Đỏ từ năm 1992 đến năm 2001. Kính xin Quý ông bà anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn MARIA sớm hưởng nhan thánh Chúa.