THƯ RAO TIẾN CHỨC LINH MỤC

0
35

TOÀ GIÁM MỤC BÀ RỊA
—————————————————————————
227 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp,
Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu
(64) 3 73 78 73

Số : 108-19/TGM

Bà Rịa, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:  Quý Cha

Quý Tu Sĩ nam nữ, các Chủng sinh

Và Anh Chị Em tín hữu

Giáo Phận Bà Rịa

Anh Chị Em thân mến,

Trong niềm vui hồng phúc của Tháng Mân Côi, tôi vui mừng báo tin cho Anh Chị Em: Giáo phận chúng ta sẽ có 09 Phó tế dự kiến tiến chức Linh mục:

1. Thầy GIUSE NGUYỄN ĐOÀN DUY ÂN36 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Long Hương, Giáo hạt Long Hương.

2. Thầy ANTÔN NGUYỄN VĂN ĐỨC, 34 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Chánh Tòa, Giáo hạt Bà Rịa.

3. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN VĂN HIẾN, 35 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Long Tâm, Giáo hạt Bà Rịa.

4. Thầy PHAOLO HOÀNG LINH, 32 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Phước Tỉnh, Giáo hạt Bà Rịa.

5. Thầy PHAOLO BÙI DUY PHÁT, 32 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Vũng Tàu, Giáo hạt Vũng Tàu.

6. Thầy ANTÔN ĐẶNG ĐÌNH THANH, 33 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Vinh Trung, Giáo hạt Bình Giã.

7. Thầy ĐAMINH NGUYỄN VĂN THÀNH, 34 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo hạt Vũng Tàu.

8. Thầy VINH SƠN VŨ NGỌC THẬT, 32 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Hòa Xuân, Giáo hạt Xuyên Mộc.

9. Thầy GIUSE PHẠM HỮU TOÀN, 36 tuổi

đang phục vụ tại Giáo xứ Thủy Giang, Giáo hạt Vũng Tàu.

Vì chức Linh mục là chức thánh, và Linh mục được tuyển chọn giữa mọi người để phục vụ cộng đồng dân Chúa, nên trước khi chính thức gọi các thầy tiến chức, tôi cần biết rõ các thầy có ngăn trở gì không. Vậy xin quý cha thông báo tin vui này tại các nhà thờ Giáo xứ, Giáo họ biệt lập và các nhà nguyện Dòng tu trong toàn Giáo phận để mọi người biết và cầu nguyện, vào các Thánh lễ Chúa Nhật sau đây:

* Chúa Nhật XXXI thường niên, ngày 03-11-2019

* Chúa Nhật XXXII thường niên, ngày 10-11-2019

* Chúa Nhật XXXIII thường niên, ngày 17-11-2019

Ai thấy có vấn đề gì liên quan đến việc tiến chức của các thầy, xin hãy báo cho tôi biết bằng thư dán kín, hoặc trực tiếp gặp tôi tại Tòa Giám Mục Bà Rịa; thời hạn chót là ngày 18-11-2019.

Lễ phong chức Linh mục dự kiến sẽ được cử hành lúc 8 giờ 30, thứ hai ngày 06 tháng 01 năm 2020, tại Nhà thờ Chánh tòa Bà Rịa.

Vì thánh chức Linh mục là hồng ân cao quý, nên Anh Chị Em hãy hiệp ý với các thầy tiến chức tạ ơn Thiên Chúa, và dâng lời cầu nguyện cho các thầy sống xứng đáng với tác vụ sẽ được lãnh nhận.

Về việc tham dự Thánh lễ truyền chức: xin mọi người sẵn sàng tuân theo những hướng dẫn của Ban tổ chức. Riêng đối với quý cha, vì tình hiệp thông trong cùng một thánh chức và một tác vụ duy nhất của Chúa Kitô, tôi mong ước tất cả quý cha tham dự lễ đồng tế và đặt tay trên các anh em được tuyển chọn của chúng ta. Xin quý cha mang lễ phục trắng.

Về việc tổ chức mừng Tân Linh mục: trong ngày lễ truyền chức và ngày lễ mở tay, xin quý cha và gia đình theo quy định chung và truyền thống tốt đẹp của Giáo phận là tổ chức hết sức đơn giản và tiết kiệm. Tôi tin tưởng rằng vì lòng yêu mến Giáo hội và với việc tôn trọng kỷ luật, mọi người trong Giáo phận chúng ta quảng đại đón nhận phương thức tổ chức này, cũng như giúp đỡ các Tân chức và gia đình có những ngày lễ thánh thiện sốt sắng.

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô luôn ở cùng Anh Chị Em.

Thân mến chào Anh Chị Em.

(đã ấn ký)

+ EMMANUEL NGUYỄN HỒNG SƠN

Giám mục Giáo phận Bà Rịa

nguồn: WGPBR