Thánh lễ mừng kính Thánh Mônica- Bổn Mạng Giới Hiền Mẫu Giáo xứ Đất Đỏ

0
10

Vào lúc 05g00 ngày 26.08.2017, tại Thánh đường Giáo xứ Đất Đỏ, Cha Chánh xứ Phillip phê Hoàng Sĩ Tuấn đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh nữ Mônica- Bổn Mạng Giới Hiền Mẫu giáo xứ Đất Đỏ.

xem hình

Tham dự thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa, cách riêng là giới Hiền Mẫu Giáo xứ.

Xin cho Quý Hiền Mẫu qua mẫu gương Thánh Monica mà Giới Hiền Mẫu trong giáo xứ nhận làm quan thầy, biết  xây dựng đời sống mình bằng đức tin, các nhân đức, bằng việc cầu nguyện, luôn là những người mẹ hiền trong cuộc sống trần gian, người mẹ hiền bên cạnh Chúa và là người mẹ hiền trong mỗi gia đình, trong giáo xứ và ngoài xã hội.

Jacbao Phạm