Thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận tại Giáo xứ Đất Đỏ

0
163

Thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận tại Giáo xứ Đất Đỏ

Chúa nhật ngày 16.06.2019, ngày Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Ba Ngôi, cộng đoàn Giáo xứ Đất Đỏ đã hân hoan và vui mừng cử hành ngày Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận.

XEM HÌNH

Đúng 09g00, thánh lễ đồng tế khai mạc ngày chầu Thánh Thể được cử hành do Cha Đaminh Nguyễn Đức Quỳnh- Quản hạt Bà Rịa chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Quý Cha trong giáo hạt, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn giáo xứ.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn- Chánh xứ Đất Đỏ ngỏ lời chào mừng và cám ơn Cha Quản Hạt, quý Cha đã yêu thương hiện diện, dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng là cho cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Chánh xứ đặt Mình Thánh để cộng đoàn chính thức bắt đầu các giờ chầu. Các Giới, các hội đoàn trong giáo xứ theo thứ tự được phân công đã lần lượt chầu Chúa cho đến phiên Chầu kết  diễn ra lúc 16g00 và thánh lễ bế mạc Ngày Chầu diễn ra vào lúc 17g00 cùng ngày

Sơn Lâm