Gx. Đất Đỏ: Thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận- Ngày 14.06.2020

0
92

Gx. Đất Đỏ: Thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận

– Ngày 14.06.2020

“Thánh Thể chính là Bí tích tình yêu đã trở nên thực phẩm để vun bồi cho sự sống hôm nay và mãi mãi…”

Đó là lời xác quyết của Cha Antôn Trần Quang Châu- Chánh xứ Đất Đỏ trong thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận được cử hành long trọng và sốt sắng vào lúc 09g00 ngày 14.06.2020 tại nhà thờ giáo xứ Đất Đỏ.

xem hình

Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Đình Hà- Chánh xứ Long Điền chủ tế. Hiện diện trong thánh lễ còn có Quý Cha trong hạt Bà Rịa, quý tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đất Đỏ.

Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế Giuse mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa đã ban chính Mình Máu thánh Người cho chúng ta đồng thời kính xin Người ban ơn bình an, phúc lành xuống trên từng người trong giáo xứ Đất Đỏ này.

Trong bài giảng lễ, Cha Chánh xứ Antôn đã nêu lên ý định của Thiên Chúa khi muốn củng cố đức tin của chúng ta vào Bí tích Thánh Thể. Bởi vì trong thực tế có nhiều người không tin rằng Chúa Giêsu hiện diện và ngự thật trong Bí tích Thánh Thể mà chỉ là biểu tượng một cách tượng trưng. Ngài nói: “…Thánh Thể là tấm bánh Chúa Kitô, chính thân mình Chúa đã tự hiến để cứu độ nhân loại. Chúa chính là sự sống. Thánh Thể là tình yêu đã trở nên thực phẩm để vun bồi sự sống cho hôm nay, cho con người trên đường dương thế và cho mai sau hưởng hạnh phúc đích thực sự sống đời đời. Thế nên ai rước Mình Máu Chúa Kitô sẽ có sự sống của Chúa Kitô. Chúa Kitô sống trong họ và họ được hiệp thông sống trong Chúa. Ai nhận Mình Máu Chúa Kitô sẽ cùng được tham dự một sự sống để trở thành anh em với nhau, hiệp thông với nhau dẫu có phân biệt nhưng không phân chia nữa…”

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha chủ tế đã long trọng đặt Mình Thánh Chúa bắt đầu ngày Chầu lượt thay giáo phận. Cộng đoàn phụng vụ sốt sắng cùng nhau tôn thờ Mình Thánh Chúa.

Tiếp theo sau đó là các giờ chầu luân phiên của các hội đoàn, các Giới trong giáo xứ được diễn ra rất trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, tri ân, chúc tụng  và tôn vinh Thánh Thể Chúa.

Vào lúc 17g00, Cha Chánh xứ Antôn đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn bế mạc ngày chầu Thánh Thể thay giáo phận.

Ngày Chầu lượt kết thúc nhưng bầu khí thánh thiện của nó đã gợi lên nơi tâm hồn mỗi người tham dự niềm tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa và niềm vui được nhận lãnh ơn củng cố đức tin qua Bí tích Thánh Thể. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban muôn ơn lành cho cộng đoàn giáo xứ chúng con.

Sơn Lâm- Jacbao Phạm