Thông báo: Giờ lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Đẳng 2019 tại giáo xứ Đất Đỏ

0
35

Thông báo: Giờ lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Các Đẳng tại giáo xứ Đất Đỏ

Để giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn mừng Lễ Các Thánh Nam Nữ và xưng tội, rước lễ để được hưởng nhờ Ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời,

Cha Chánh xứ sẽ giải tội cho các tín hữu vào trước và sau các thánh lễ trong tuần từ Thứ Hai (28.10) đến Thứ Sáu (1.11.2019)

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT:VIỆC VIẾNG NHÀ THỜ VÀ VIẾNG NGHĨA ĐỊA:

1) Từ trưa ngày Lễ Các Thánh cho đến nửa đêm ngày lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), thì được hưởng một ơn đại xá, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 20)

2) Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, ai thành tâm đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §1, 10).

3) Các ngày khác trong năm, ai đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được huởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, ấn bản 1999, concessio 29, §2, 10).

Nguồn: Những ngày lễ Công giáo 2019 – GPBR