Giáo xứ Đất Đỏ cử hành Lễ Tro khai mạc Mùa Chay Thánh 2017

0
15

JBP_3139

WGXĐĐ — “Hãy xé lòng đừng xé áo. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em” (Giô-en 2, 13)

Cùng với Giáo hội bước vào Mùa Chay Thánh 2017, vào lúc 5g00 ngày 01.03.2017, giáo xứ Đất Đỏ đã long trọng cử hành Thánh lễ thứ Tư Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay.

JBP_3127

Cha chánh xứ Philiphê Hoàng Sĩ Tuấn đã chủ sự Thánh lễ cùng đông đảo cộng đoàn giáo xứ. Đây là thời gian mà Giáo hội mở ra nhằm mời gọi người Kitô hữu hãy canh tân đời sống, “ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái” để quay trở về cùng Thiên Chúa, như  lời Thánh Phaolô: “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6,2).   

JBP_3128Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha chánh xứ đã so sánh ba phương thế của Mùa Chay của người Công Giáo với các đạo giáo khác, từ đó mời gọi cộng đoàn hãy sống tâm tình của Mùa Chay. Đó là phải biết quay trở về cùng Thiên Chúa, qua việc ăn chay, cầu nguyện và thực thi bác ái và những việc làm này chỉ có giá trị khi thực hiện với tâm hồn thật lòng trở về, qua việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Sau bài giảng, là nghi thức xức tro để nhắc nhở thân phận tro bụi của con người.JBP_3129

JBP_3131

JBP_3132

JBP_3133

JBP_3135

JBP_3136

JBP_3141

JBP_3142

JBP_3143

JBP_3144

JBP_3145

JBP_3147

JBP_3149

Thánh lễ đã kết thúc lúc 6g00. Mọi người ra về trong tâm tình quyết tâm đổi mới trong Mùa Chay.

Ước gì mỗi người Kitô hữu luôn hưởng ứng lời mời gọi của Giáo hội, để mỗi ngày chúng ta trở nên giống Chúa Kitô hơn.

Jacbao Phạm