Gx. Đất Đỏ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý thầy cô giáo

0
65

Gx. Đất Đỏ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý thầy cô giáo

Tôn sư trọng đạo là truyền thống nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay. Truyền thống đó được thể hiện rõ nét nhất là ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong niềm vui hân hoan mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, Cha Chánh xứ Giáo xứ Đất Đỏ Philipphê Hoàng Sĩ Tuấn đã đã mời quý Thầy Cô Giáo đang còn làm việc lẫn nghỉ hưu thuộc giáo xứ đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt để tỏ lòng biết ơn tới quý Thầy Cô vào lúc 5g00 ngày 20.11.2019, tại nhà thờ giáo xứ.

BTT. Gx. Đất Đỏ