Thông báo LỊCH TRỰC TUYẾN CÁC THÁNH LỄ trong thời gian đại dịch

0
388

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC TUYẾN CÁC THÁNH LỄ

trong thời gian đại dịch

Tại Tòa Giám mục và Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa

CHIỀU THỨ BẢY
GIỜ LỄ ĐỊA ĐIỂM PHỤ TRÁCH
Lúc 16g00 Nhà thờ Chánh Tòa Truyền thông Chánh Tòa
Lúc 18g00 Nhà thờ Chánh Tòa Truyền thông Chánh Tòa
Lúc 19g00 Nhà nguyện TGMBR Truyền thông GP. Bà Rịa
CHÚA NHẬT
Lúc 05g00 Nhà thờ Chánh Tòa Truyền thông Chánh Tòa
Lúc 07g00 Nhà thờ Chánh Tòa Truyền thông Chánh Tòa
Lúc 16g00 Nhà thờ Chánh Tòa Truyền thông Chánh Tòa
Lúc 18g00 Nhà thờ Chánh Tòa Truyền thông Chánh Tòa
Lúc 19g00 Nhà nguyện TGMBR Truyền thông GP. Bà Rịa

Để tham dự thánh lễ, xin bấm vào đường liên kết sau đây:

Các giờ lễ tại Tòa Giám mục Bà Rịa: BẤM LIÊN KẾT

Các giờ lễ tại Nhà thờ Chánh Tòa: BẤM LIÊN KẾT

Ban Truyền thông GP. Bà Rịa

#gioletructuyenchuanhat #gioleonline #lichtructuyenthanhle