THIỆP TANG ÔNG CỐ GIUSE HỒ ĐỨC HỢP (Thân phụ Linh mục Antôn Hồ Đức Thuận, Phó xứ Vinh Châu, Giáo phận Bà Rịa)

0
57

“Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” (Thánh Phanxicô Assisi)

THIỆP TANG

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh

Chúng con kính báo

Ông cố GIUSE HỒ ĐỨC HỢP

Sinh năm 1945 tại Hà Tĩnh

(là Thân phụ của Linh mục Antôn Hồ Đức Thuận

Phó xứ Vinh Châu, Hạt Bình Giả, Gp. Bà Rịa)

đã được Chúa gọi về lúc 13 giờ 25 ngày 17.3.2017

tại tư gia thuộc Giáo xứ Hòa Xuân, Hạt Xuyên Mộc.

Hưởng thọ 72 tuổi.

Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 9g00 thứ Hai, ngày 20.3.2017

tại Thánh đường Giáo xứ Hòa Xuân, Hạt Xuyên Mộc.

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha,

quý Tu sĩ nam nữ, anh em Chủng sinh

và thân bằng quyến thuộc

hiệp dâng thánh lễ an táng và cầu nguyện cho Ông cố Giuse

sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Hợp thỉnh                                                                    Kính báo

Chánh xứ Hòa Xuân                                                  Lm. Antôn Hồ Đức Thuận

Lm. Anphongsô Nguyễn Văn Thế                           Bà Cố và Gia đình          

(ấn ký)                                Xin quý Cha mang lễ phục TÍM