QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP GIÁO XỨ

0
130

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP GIÁO XỨ

***

Kính thưa quý vị,

Ngày 15/8/2019 vừa qua, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã công bố văn thư quyết định thành lập 5 giáo xứ:

1. Giáo xứ Đá Bạc, Hạt Bình Giã

2. Giáo xứ Hoà Hưng, Hạt Xuyên Mộc

3. Giáo xứ Long Tân, Hạt Bà Rịa

4. Giáo xứ Thanh An, Hạt Bà Rịa

5. Giáo xứ Xuân Trường, Hạt Bình Giã

Kính xin mọi người hiệp thông cùng giáo phận dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cách đặc biệt cho các giáo xứ mới thành lập.

Ban Truyền thông GP. Bà Rịa (theo WGPBR)