Gx. Quảng Thành: Cha Đaminh Mai Chiến Chinh nhận nhiệm sở mới- Ngày 18.5.2021

0
322

Gx. Quảng Thành: Cha Đaminh Mai Chiến Chinh nhận nhiệm sở mới- Ngày 18.5.2021

***

Vào lúc 09g00 ngày 18.5.2021, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Quảng Thành (Giáo hạt Bình Giã) hân hoan chào đón Cha Đaminh Mai Chiến Chinh (nguyên Chánh xứ Bình Ba- Giáo hạt Bình Giã), được Đức cha Emmanuel – Giám mục Giáo phận Bà Rịa bổ nhiệm làm Tân Chánh xứ thay Cha Micae Lê Công Khanh vừa được thuyên chuyển làm Chánh xứ Sơn Bình- Hạt Bình Giã. Nghi thức nhận xứ do Đức cha Emmanuel chủ sự. Cùng hiện diện và hiệp thông trong nghi thức và thánh lệ tạ ơn có quý Cha trong giáo phận, quý tu sĩ, quý thân nhân cùng đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Quảng Thành và Bình Ba.

XEM THÊM HÌNH

Ảnh: Hùng Binh- Oanh Trần

[flickr id= “72157719264321345”]

#gxquangthanh #giaoxuquangthanh #lenhannhiemso #lenhanxu #tanchanhxu #thuyenchuyenlinhmuc #daminhmaichienchinh

nguồn: WGPBR