Gx. Phước Lâm: Thánh lễ an táng Bà cố Maria Nguyễn Thị Thi Thân mẫu Lm. Gioan Vũ Minh Vương

0
83

Gx. Phước Lâm:

Thánh lễ an táng Bà cố Maria Nguyễn Thị Thi

Thân mẫu Lm. Gioan Vũ Minh Vương

WGPBR- Vào lúc 08g30 ngày 27.12.2019, tại thánh đường Giáo xứ Phước Lâm, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn- Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ tế thánh lễ an táng Bà cố Maria Nguyễn Thị Thi – Thân mẫu Cha Gioan Vũ Minh Vương, Chánh xứ Văn Côi. Bà cố Maria đã ra đi bình an trong Chúa lúc 13g30 ngày 22.12.2019 sau 76 năm hành trình dương thế.

XEM HÌNH

Đồng hiệp dâng thánh lễ có Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm- nguyên Giám mục Gp. Bà Rịa; quý cha quản hạt; quý cha trong và ngoài giáo phận; quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo cộng đoàn các giáo xứ liên hệ.

Trước thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Đình Hiệp- Phó xứ Phước Lâm đã đọc thư phân ưu của TGM. Bà Rịa.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Emmanuel mời gọi cộng đoàn trong tình hiệp thông cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ an táng để cùng với bà cố dâng lời kinh tạ ơn và xin Thiên Chúa tha thứ những thiếu sót hầu dẫn đưa bà cố vào hưởng nhan thánh Chúa.

Trong bài giảng lễ, Đức cha đã nêu lên hình ảnh Bà cố Maria trong nhiều năm miệt mài thi hành tác vụ của một “bà quản” tại Giáo xứ Phước Lâm. Bà cố âm thầm cất giọng để bắt đầu những giờ kinh của cộng đoàn trong thời gian dài. Để rồi giờ đây bà cố ra đi giữa vùng ánh sáng của mầu nhiệp nhập thể. Từ đó, Đức cha gọi mời cộng đoàn suy nghĩ về cuộc sống của người Kitô hữu, những người được Chúa yêu và được mời gọi yêu mến Chúa. Mầu nhiệm Giáng sinh cho chúng ta thấy rằng: vì yêu thương, Chúa mới ở với chúng ta, để rồi Chúa cũng cho chúng ta một niềm tín thác rằng “Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở và Ta muốn Ta ở đâu thì các con cũng ở đó với Ta”. Nhờ đó, cuộc đời chúng ta, cách riêng là Bà cố Maria luôn hướng về Chúa, hướng theo lối đường mà chính Chúa cũng đã minh định cho Tôma “Thầy là Đường là Sự Thật và là sự Sống”, ngõ hầu trong ngày sau hết chúng ta cùng với Bà cố Maria sẽ gặp gỡ Đấng đã yêu thương chúng ta trên thiên quốc để cùng hưởng niềm vui đời đời…

Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Gioan Vũ Minh Vương đại diện gia đình tang quyến nói lên tâm tình cảm tạ tri ân trước tình cảm yêu thương và sự ưu ái của quý đức cha, quý cha và cộng đoàn dành cho gia đình.

Sau nghi thức phó dâng và từ biệt do Cha Gioan Maria Vianey Lê Quang Tấn- Chánh xứ Phước Lâm chủ sự, linh cữu Bà cố Maria được an táng tại đất thánh Giáo xứ Phước Lâm. Nghi thức làm phép và hạ huyệt do Cha Gioan chủ sự.

Nguyện xin Chúa nhân lành tha thứ các lỗi lầm thiếu sót và đón nhận Bà cố Maria vào hưởng nhan thánh Chúa.

BTT. Hạt Bà Rịa