Gx. Ngọc Hà: Cha Gioan Baotixita Trương Đình Hà nhận nhiệm sở mới

0
91

Gx. Ngọc Hà: Cha Gioan Baotixita Trương Đình Hà nhận nhiệm sở mới

WGPBR- Vào lúc 08g00 ngày 17.5.2019, cộng đoàn Giáo xứ Ngọc Hà – Hạt Long Hương đã hân hoan chào đón Cha Gioan Baotixita Trương Đình Hà (nguyên Chánh xứ Thủ Lựu- Hạt Bà Rịa) đến để thi hành sứ vụ Chánh xứ Ngọc Hà theo văn thư bổ nhiệm của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa, thay Cha Phêrô Trần Thanh Sơn vừa được bổ nhiệm làm Chánh xứ Phước Lộc.

xem hình

Hiện diện trong ngày nhậm xứ của Cha Gioan B. có Cha Chưởng ấn TGMBR.; quý cha tổng đại diện GP. Quy Nhơn và Phú Cường; quý cha quản hạt; quý cha cố; quý cha thuộc hai Giáo hạt Bà Rịa và Long Hương; quý cha khách; quý tu sĩ nam nữ; quý thân nhân của Cha Gioan B. cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc các Giáo xứ Thủ Lựu và Ngọc Hà.

Đúng 09g00, Đức cha Emmanuel chủ sự nghi thức nhận xứ của Cha Gioan Baotixita.

Sau khi cộng đoàn cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng TGMBR. công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha Gioan Baotixita Trương Đình Hà làm Tân Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Hà và Đức cha Emmanuel trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, Đức cha trao Dây Các Phép (trao quyền cử hành các Bí tích) và Sách Tin Mừng (trao quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.

Trong phần huấn từ, Đức cha gợi mở cho cộng đoàn về sứ vụ của một linh mục chánh xứ: Đó là người được Chúa sai đến, cộng tác với giám mục và toàn thể hàng tư tế để thi hành ba chức năng dành riêng cho các linh mục thừa tác. Ngài nói: “… Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho các linh mục và cho cả chúng ta nữa. Với ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế, các Cha thi hành cho anh chị em và vì anh chị em. Ngài cử hành các bí tích là để trao ban ân sủng cho đoàn chiên để chiên được sống và sống dồi dào. Ngài lãnh nhận lời Chúa để hướng dẫn giúp cho đoàn chiên nhận biết và sống lời Chúa… Rồi khi chăm sóc, phục vụ đoàn chiên, Ngài noi gương Đức Kitô để trao ban cả mạng sống cho đoàn chiên, cùng lúc đoàn chiên cũng nhận biết chủ chăn, nghe tiếng chủ chăn, đi theo chủ chăn và cùng với chủ chăn tiến bước trong ân sủng và bình an của Chúa…”

Sau những lời huấn từ của Đức cha Emmanuel, một vị ban hành giáo thay lời cộng đoàn tri ân Đức cha, quý cha và chào mừng Cha Tân Chánh xứ trong ngày vui của Giáo xứ Ngọc Hà.

Tiếp theo phần nghi thức, Cha Tân Chánh xứ Gioan Baotixita bày tỏ công khai trước cộng đoàn lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong giáo hội. Sau khi tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ thực hiện các nghi thức: mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội và ngồi ghế chủ tọa.

Tiếp đến, Cha Tân Chánh xứ dâng lời tri ân Đức cha, quý cha, quý khách cũng như chào thăm cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Ngọc Hà.

Phần ký nhận biên bản kết thúc nghi thức nhậm xứ. Sau đó, cộng đoàn cùng bước vào thánh lễ tạ ơn do Cha Gioan Baotixita chủ tế.

BTT.GPBR