Gx. Lam Sơn: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Vũ Văn Hoàng

0
57

Gx. Lam Sơn: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Vũ Văn Hoàng

WGPBR- “… Các tông đồ, các thánh là những người nối tiếp để chuyển giao sứ vụ, một sứ vụ liên kết từ Đức Kitô cho những người Ngài đã chọn, đã sắp đặt để đưa đến các cộng đoàn giáo xứ giáo họ….”

Đó là lời chia sẻ của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa trong nghi thức nhận xứ Giáo xứ Lam Sơn – Hạt Long Hương vào lúc 09g00 ngày 30.10.2019.

XEM HÌNH

Đức cha Giáo phận đã chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Tân Chánh xứ Giuse Vũ Văn Hoàng. Cha Giuse đến để phục vụ Giáo xứ Lam Sơn thay Cha Đaminh Phạm Đình Hảo vừa nghỉ hưu. Cùng hiện diện và hiệp thông có Cha Tổng Đại diện, Cha Chánh Văn phòng TGMBR, quý cha quản hạt, quý cha cố và quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Lam Sơn và quý khách.

Sau lời kinh Chúa Thánh Thần, Cha Chánh Văn phòng TGMBR. mở đầu Nghi thức Nhận xứ bằng việc công bố văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Văn Hoàng làm Chánh xứ Lam Sơn.

Sau đó, Đức Giám mục Giáo phận trao Dây Các phép (quyền thánh hóa) và trao Sách Tin mừng (quyền giáo huấn) cho Cha Tân Chánh xứ.

Trong phần huấn từ, Đức cha chia sẻ: “…Cộng đoàn chúng ta hiện diện không chỉ để chứng kiến ngày một cha lãnh nhận tác vụ chánh xứ nhưng còn là để cầu nguyện cho sứ vụ linh mục của các cha, để thông phần với Đức Kitô vị mục tử tối cao… Cha Chánh xứ mới không chỉ đến đây như một người đứng đầu cộng đoàn, mà để làm cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào qua ân sủng của các bí tích, qua Lời Chúa để trở nên ánh sáng sức mạnh cuộc sống cho tất cả mọi người. Chúng ta cũng cầu xin cho những hoa trái mà các cha xứ tiền nhiệm đã gieo trồng được trổ sinh hoa trái nơi tâm hồn chúng ta, nơi cộng đoàn Giáo xứ Lam Sơn. Chúng ta cũng cầu xin cho cha xứ mới, xin cho ngài nhận ra được trách nhiệm của mình khi là người hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ, khi là vị mục tử của đoàn chiên thi hành những điều Chúa muốn…”

Sau lời huấn từ của Đức cha, Ông Trưởng Ban Hành giáo thay mặt cộng đoàn Giáo xứ Lam Sơn dâng lời cảm ơn Đức cha, quý cha cùng mọi người, đặc biệt chào mừng Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn, Cha Tân Chánh xứ bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội.

Sau lời tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: Mở cửa Nhà tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi ghế chủ tọa.

Việc kí nhận biên bản bàn giao khép lại phần Nghi thức nhận xứ. Sau đó, cộng đoàn cùng sốt sắng cử hành thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Giuse chủ tế.

Ngọc Lan- Mỹ Hạnh