Gx. Hòa Hội: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Trần Đình Túc

0
80

Gx. Hòa Hội: Đón chào Cha Tân Chánh xứ Giuse Trần Đình Túc

WGPBR- Vào lúc 9g00 ngày 18.11.2019, tại Giáo xứ Hòa Hội (Giáo hạt Xuyên Mộc), Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự nghi thức nhậm chức Tân Chánh xứ của Cha Giuse Trần Đình Túc (nguyên Chánh xứ Nam Đồng).

XEM HÌNH

Cùng hiện diện và hiệp thông có Cha GB. Nguyễn Văn Bộ- Chưởng ấn; Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Bà Rịa (TGMBR.); quý cha trong giáo phận, quý cha quý thầy Dòng Phanxicô Việt Nam; quý tu sĩ nam nữ; đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hòa Hội, Nam Đồng cùng các giáo xứ liên hệ.

Trước khi bắt đầu phần nghi thức nhậm xứ và thánh lễ tạ ơn là phần bàn giao Giáo xứ Hòa Hội từ Tỉnh Dòng Phanxicô về Giáo phận Bà Rịa. Theo văn thư số 23-10/TGM ký ngày 22.3.2010, Tòa Giám mục Bà Rịa hợp đồng ủy thác cho Tỉnh Dòng Phanxicô phụ trách việc mục vụ tại Giáo xứ Hòa Hội trong thời hạn 10 năm, hết hợp đồng ngày 22.3.2020. Vì thế, đến hôm nay, Tỉnh Dòng Phanxicô đã hoàn thành công việc tại cộng đoàn này, và bàn giao giáo xứ cho TGMBR. Việc bàn giao có sự chứng kiến và ký nhận của Đại diện TGMBR. là Đức Giám mục Giáo phận, Linh mục Chưởng ấn, Linh mục Quản hạt Xuyên Mộc và Đại diện Tỉnh Dòng có Linh mục Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, Linh mục Thư ký Tỉnh dòng, Linh mục Chánh xứ đương nhiệm, cùng đại diện Giáo xứ Hòa Hội.

Bắt đầu nghi thức nhậm xứ, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng TGMBR. công bố văn thư của Đức cha Giáo phận bổ nhiệm Cha Giuse Trần Đình Túc làm Chánh xứ Hòa Hội.

Tiếp đến, Đức cha trao dây Stola (Các Phép) và sách Tin Mừng cho Cha Tân Chánh xứ Giuse để nói lên ý nghĩa trao quyền thánh hóa và giảng dạy.

Mở đầu phần huấn từ, Đức cha Giáo phận ghi nhận và biết ơn về những điều thật tốt đẹp mà quý cha Dòng Phanxicô đã thực hiện trong suốt thời gian dài nơi đây: “Trong khung cảnh cách đây 26 năm, anh em Dòng Phanxicô là những người hình thành và đem lại sự sức sống cho một giáo điểm ở vùng xa. Đó chính là ân sủng của Chúa Thánh Thần trong những ngày đầu làm nên một cộng đoàn như lòng Chúa mong muốn”.

Kế đến, ngỏ lời với Cha Tân Chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ, Đức cha khẳng định, Chúa vẫn luôn dõi theo và tuôn đổ các ơn sủng thích hợp qua từng thời đại cho cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hội và Ngài dùng nhiều cách để hướng dẫn mỗi người chúng ta. Đức cha nói: “…Tình yêu Chúa vẫn dõi theo cộng đoàn chúng ta. Hôm nay không phải là sự thay đổi mà là sự tiếp nối. Giáo phận tiếp nhận lại Giáo xứ Hòa Hội để chăm sóc mục vụ cho cộng đoàn. Các cha cũng chỉ là đầy tớ được sai đến bất cứ nơi đâu, các đầy tớ theo ý Chúa và vì anh chị em giáo dân. Các cha đến để làm cho danh Chúa thêm hiển sáng, làm cho cộng đoàn có thêm sự thăng tiến…”.

Trong tâm tình tri ân của đoàn con thảo, một vị Ban Hành giáo đại diện cộng đoàn Hòa Hội đã dâng lời cảm ơn Đức cha Giáo phận, quý cha Dòng Phanxicô, Cha nguyên Chánh xứ Gioan B. Nguyễn Duy An và hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Giuse.

Kế đến, Cha Tân Chánh xứ Giuse tuyên xưng đức Tin và tuyên thệ trung thành. Tiếp theo,Cha Tân Chánh xứ thực hiện các nghi mở cửa Nhà Tạm, ngồi tòa giải tội, ngồi  ghế chủ tọa. Các việc này cho thấy Cha Giuse từ nay sẽ chính thức cộng tác, chia sẻ tác vụ linh mục với Đức Giám mục giáo phận trong việc thi hành 3 tác vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế tại Giáo xứ Hòa Hội này.

Nghi thức nhận xứ kết thúc bằng việc kí nhận biên bản bàn giao.

Sau đó, cộng đoàn cử hành thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Giuse chủ tế.

BTT. Hạt Xuyên Mộc