Gx. Hải Sơn: Liên huynh Đaminh miền Long Hương họp mặt mừng Bổn mạng

0
56

Vào lúc 8g30 ngày 21.01.2019, các thành viên Liên huynh Đaminh miền Long Hương đã quy tụ về Giáo xứ Hải Sơn – Hạt Long Hương để tham dự buổi sinh hoạt và cử hành thánh lễ tạ ơn mừng lễ Thánh Tôma Aquinto– Bổn mạng Liên huynh Đaminh Miền Long Hương.

Sau khi ổn định và thánh hóa, các thành viên cùng lắng nghe các báo cáo hoạt động thường niên, trao vi bằng cho các ân nhân và cùng gặp gỡ cũng như lắng nghe những chia sẻ của Cha Gioan Nguyễn Khắc Tuấn, OP-  Đặc trách Huynh đoàn Đaminh Giáo phận Bà Rịa.

Sau đó, vào lúc 10g00, cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ tạ ơn mừng lễ Thánh Tôma Aquinto do Cha Gioan Nguyễn Khắc Tuấn, OP chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Trần Minh Sơn – Quản hạt Long Hương, Cha Giuse Trịnh Văn Thuận – Chánh xứ Hải Sơn và cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ.

Martino Hoàng