THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH “TĨNH TÂM GIÁO LÝ VIÊN LIÊN XỨ ĐẤT ĐỎ- THANH AN- LONG TÂN” CUỐI NĂM ÂL 2018.

0
78

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH “TĨNH TÂM GIÁO LÝ VIÊN LIÊN XỨ ĐẤT ĐỎ- THANH AN- LONG TÂN” CUỐI NĂM ÂL 2018.
Thời gian từ 18g00 đến 21g00 ngày 27.01.2019
Tại: Nhà thờ GHBL Thanh An
Chủ đề: Bên Giêsu
Giảng phòng: Cha Antôn Phạm Ngọc Ái- Phụ trách GHBL Thanh An.