Gx. Hải Lâm: Đón chào vị mục tử mới – Cha Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tín

0
55

Gx. Hải Lâm: Đón chào vị mục tử mới – Cha Gioan Baotixia Nguyễn Bá Tín

WGPBR- “Con tiến vào đền thánh dâng lời ca ngọt ngào, dâng lên lời thơ dạt dào, với tấm lòng cảm mến xiết bao. Con tiến vào đền thánh lòng con mừng vui hát ca, trong tình Cha thương đậm đà, dâng trước nhan Ngài tình yêu thiết tha…”

Lời ca nhập lễ cũng chính là tâm tình của cộng đoàn Giáo xứ Hải Lâm trong thánh lễ tạ ơn đón mừng Cha Tân Chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tín vào lúc 9g00 ngày 09.8.2019. Cha GB. Nguyễn Bá Tín (nguyên Chánh xứ Hòa Sơn – Hạt Xuyên Mộc) đến thi hành chức vụ Chánh xứ Hải Lâm – Hạt Bà Rịa thay Cha Giuse Hoàng Cao Nguyên (vừa được bổ nhiệm làm chánh xứ Bông Trang – Hạt Xuyên Mộc).

XEM HÌNH

Đức cha Emmanuel chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha GB. Nguyễn Bá Tín. Cùng hiện diện và hiệp thông trong nghi thức nhận xứ có Cha Tổng Đại diện, Cha Chánh Văn phòng TGMBR; quý cha quản hạt; quý cha cố; quý cha; quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Hải Lâm, Hòa Sơn và các giáo xứ liên hệ.

Sau lời khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh văn phòng TGMBR. công bố văn thư của Đức cha Giáo phận. Sau đó, Đức cha đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha Tân Chánh xứ.

Đức giám mục giáo phận cũng trao quyền thánh hóa (trao Dây Các phép) và quyền giáo huấn (trao Sách Tin mừng) cho Cha Chánh xứ.

Trong phần huấn từ sau đó, Đức cha nhắc đến ý nghĩa việc các cha được sai đến một nhiệm sở và từ đó các ngài thi hành ba chức năng: thánh hóa, giảng dạy và phục vụ cộng đoàn dân Chúa qua những nghi thức mà cộng đoàn đang chứng kiến. Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các cha trong giáo phận để các ngài ở đâu, đi đâu, làm việc trong một môi trường nào cũng luôn ghi nhớ thi hành những tác vụ Chúa trao cách tốt đẹp. Đức cha nói: “…Trong nghi thức nhận xứ của cha xứ mới hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần tác động trên các mục tử trong giáo phận biết đón nhận ơn soi sáng, biết đón nhận ơn sức mạnh, để các cha trong các giáo xứ, giáo họ và đặc biệt hôm nay tại Hải Lâm này, luôn luôn thi hành trọn vẹn điều Chúa đã trao ban và giáo hội đã ủy thác”.

Sau lời huấn từ của Đức cha, Ông Trưởng Ban Hành giáo thay mặt cộng đoàn giáo xứ Hải Lâm dâng lời cảm ơn Đức cha, quý cha cùng mọi người, đặc biệt chào mừng Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn, Cha Tân Chánh xứ bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội.

Sau lời tuyên thệ, Cha Tân Chánh xứ chính thức nhận sứ vụ qua các nghi thức: mở cửa Nhà tạm; ngồi tòa giải tội; ngồi ghế chủ tọa và.

Việc kí nhận biên bản bàn giao khép lại phần Nghi thức nhậm xứ. Sau đó, cộng đoàn cùng sốt sắng cử hành thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Gioan Baotixita chủ tế.

Martinô Hoàng – Trí Thức