Gx. Bông Trang: Đón chào Cha Tân chánh xứ Giuse Hoàng Cao Nguyên

0
79

Gx. Bông Trang: Đón chào vị mục tử mới

WGPBR- “…Cho dù cha này hay cha khác đến phục vụ giáo xứ thì tất cả đều có chung một sứ mạng, tất cả đều vì đoàn chiên của Chúa nơi Giáo xứ Bông Trang này…”.

Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ tham dự thánh lễ tạ ơn  nhân dịp Gx. Bông Trang đón vị mục tử mới: Cha Giuse Hoàng Cao Nguyên, vào lúc 09g ngày 07.8.2019.

XEM HÌNH

Cùng hiện diện và hiệp thông có Cha Giuse Võ Công Tiến – Tổng Đại diện Giáo phận Bà Rịa; Cha GB. Nguyễn văn Bộ- Chưởng ấn; Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Bà Rịa (TGMBR); quý cha Dòng Đaminh Việt Nam; quý cha quản hạt; quý cha cố và quý cha trong giáo phận; quý tu sĩ nam nữ; thân nhân Cha Tân Chánh xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bông Trang, Hải Lâm cùng các giáo xứ liên hệ.

Trước khi bắt đầu phần nghi thức nhậm xứ và thánh lễ tạ ơn là phần nghi thức bàn giao Gx. Bông Trang. Theo văn thư số 79-09/TGM ký ngày 28.7.2009, TGMBR. hợp đồng ủy thác cho Tỉnh Dòng Đaminh phụ trách việc mục vụ tại Gx. Bông Trang trong thời hạn 10 năm, hết hợp đồng ngày 28.7.2019.

Vì thế, đến hôm nay, Tỉnh Dòng Đaminh đã hoàn thành công việc tại cộng đoàn này, và bàn giao giáo xứ cho TGMBR. Cuộc bàn giao có sự chứng kiến và ký nhận của Đại diện TGMBR (ĐGM. Giáo phận, Lm chưởng ấn, Lm Quản hạt Xuyên Mộc) và Đại diện Tỉnh dòng (Lm Giám tỉnh, Lm Thư ký Tỉnh dòng, Lm Chánh xứ) cùng đại diện Gx. Bông Trang (Ban Hành giáo).

Tiếp theo là nghi thức nhậm xứ. Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh Văn phòng TGMBR. công bố văn thư của ĐGM. Giáo phận bổ nhiệm Cha Giuse Hoàng Cao Nguyên làm Chánh xứ Bông Trang.

Linh mục chánh xứ là người thay mặt giám mục giáo phận để thánh hóa và giáo huấn cộng đoàn. Điều đó được biểu lộ qua việc Cha Tân Chánh xứ nhận Dây Các Phép (tác vụ thánh hóa) và Sách Tin mừng (tác vụ giáo huấn) từ Đức cha Emmanuel – Đấng bản quyền giáo phận Bà Rịa.

Trong phần huấn từ, Đức cha Giáo phận đã lặp đi lặp lại lời cám ơn đến Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, cách riêng là Cha Đaminh Trần Bình Tiên và quý cha tiền nhiệm của Dòng đã phục vụ và xây dựng giáo xứ trong một thời gian qua để cộng đoàn giáo xứ được thăng tiến như ngày hôm nay: “Lời cám ơn có thể chỉ là một thủ tục, nhưng tâm tình biết ơn sẽ là một dấu ấn khó phai, được khắc ghi vào sâu trong lịch sử Giáo phận Bà Rịa tại Gx. Bông Trang này.

Kế đến, Đức cha đã ngỏ lời với Cha Tân Chánh xứ và cộng đoàn giáo xứ. Đức nhấn mạnh đến tính duy nhất và tông truyền của Hội Thánh, được biểu lộ rõ nét trong sứ vụ mục tử của linh mục chánh xứ. Dù có nhiều linh mục đến rồi đi, dù có những sự thay đổi giữa các linh mục giáo phận, hay cả với linh mục thuộc các hội dòng, thì cũng chỉ có một sứ vụ duy nhất được tiếp nối nơi cộng đoàn. Đức cha nói: “…Các linh mục tại các giáo xứ là chứng tá của đức tin tông truyền. Chúng ta vừa chứng kiến Cha nguyên Chánh xứ Đaminh đã trao dây các phép cho chúng tôi, để chúng tôi trao lại cho Cha Giuse, cũng là tất cả đời sống siêu nhiên của cộng đoàn, cũng là tác vụ thánh hóa, giảng dạy và phục vụ đoàn chiên Chúa. Chính hình ảnh đó cho chúng ta nhận ra được sự hợp nhất trong Hội Thánh và sự phong phú của tác vụ tông đồ…”.

Trong tâm tình tri ân của đoàn con thảo, một vị đại diện Ban Hành giáo đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức Cha Giáo phận, quý Cha Dòng Đaminh, Cha nguyên Chánh xứ Đaminh Trần Bình Tiên và hân hoan chào đón Cha Tân Chánh xứ Giuse.

Tiếp đến, Cha Tân Chánh xứ bày tỏ công khai lời tuyên xưng Đức Tin và lời thề hứa trung thành với Giáo Hội và Đấng Bản Quyền. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.

Sau khi tuyên thệ, Cha Quản hạt Xuyên Mộc hướng dẫn Cha Tân Chánh xứ mở cửa Nhà Tạm; ngồi tòa giải tội; ngồi ghế chủ tọa.  Nghi thức nhận xứ kết thúc bằng việc kí nhận biên bản bàn giao.

Sau đó, cộng đoàn cử hành thánh lễ tạ ơn do Cha Tân Chánh xứ Giuse chủ tế.

Tin: Anrê Xuân Phúc

Ảnh: BTT. Hạt Xuyên Mộc