GIÁO XỨ VINH TRUNG: THÁNH LỄ MỪNG NGỌC KHÁNH THÀNH LẬP GIÁO XỨ VÀ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG

0
297

KhanhThanhVinhTrung(268)

“Nhà thờ là nơi các tín hữu và các mục tử hiệp dâng thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh thể. Bánh và Rượu được biến đổi để trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Linh hồn và thể xác của chúng ta cũng phải biến đổi mỗi khi cùng nhau hiệp dâng thánh lễ cách xứng đáng…”

Lời nhắn nhủ ấy của Đức Cha Tôma, Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã dẫn đưa cộng đoàn sốt sắng tham dự Hy lễ Tạ ơn Hồng ân Ngọc khánh Thành lập Giáo xứ và Nghi thức Cung hiến Thánh đường Giáo xứ Vinh Trung, Giáo hạt Bình Giả, vào lúc 08g30 ngày 30.12.2015. Đồng tế với ngài có Đức Cha Emmanuel, Giám mục Phó Tân Cử, quý Cha Quản hạt, trên 60 linh mục, quý Tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Vinh Trung và quý Ân nhân xa gần.

Khởi đầu Thánh lễ, đoàn đồng tế đã dừng lại tại tiền sảnh nhà thờ để tham dự Nghi thức Làm phép Tượng Đức Mẹ, cắt băng khánh thành, trao chìa khóa cho Cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Công Luận, mở cửa thánh đường. Sau đó, đoàn đồng tế tiến vào trong ngôi thánh đường mới trong niềm hân hoan bước vào nhà Chúa. Tiếp đến, Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép nước, rẩy nước thánh thanh tẩy nhà thờ mới.

Trong bài giảng lễ, qua Lời Chúa phán với ông Giakêu trong Tin mừng của Thánh Luca: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi” (Lc 19,5), Đức Cha Tôma diễn giảng: “Chúa Giêsu đã đến nhà ông Giakêu để đem lòng Thương Xót, sự bình an và tha thứ của Chúa đến với ông và gia đình ông, dù ông bị coi là ngươi tội lỗi và không có ý định mời Chúa đến. Việc Chúa viếng thăm nhà ông như một phép lạ biến đổi đời ông, ban cho ông ơn hoán cải, một sự biến đổi lạ lùng mà ai cũng nhận ra từ ông. Lòng thương xót của Chúa đã vực ông dậy từ đống bùn nhơ tiền của bất chính. Cũng vậy, hôm nay chúng ta long trọng cung hiến ngôi thánh đường mới, là nơi Thiên Chúa ngự trị giữa dân Ngài, chờ đợi mọi người đến để ban ơn biến đổi. Nhà thờ là nơi để các tín hữu gặp gỡ, tập trung cầu nguyện và biểu lộ tâm tình thờ phượng Chúa. Nhà thờ là nơi chúng ta cảm nghiệm Lòng Thương Xót của Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta, để cảm tạ và tri ân Thiên Chúa. Quan trọng hơn cả, chúng ta hãy noi gương ông Giakêu và mở lòng ra để đón nhận và loan truyền Lòng Thương Xót của Chúa đến với mọi người..”

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha chủ tế đã cử hành Nghi thức Cung hiến Bàn thờ và Nhà thờ. Nghi thức khởi đầu bằng Kinh cầu các Thánh, sau đó Đức Giám mục niêm ấn xương các Thánh Tử Đạo:Linh mục Giuse Hiền (Fernandez), Linh mục Bênađô Vũ Văn Duệ và Giáo dân Annê Lê Thị Thành tại chân bàn thờ. Sau lời nguyện cung hiến, Đức Cha đã xức dầu thánh và xông hương bàn thờ mới, xức dầu thánh các thánh giá trên tường nhà thờ, thắp nến sáng bàn thờ để xin Thiên Chúa đoái nhìn của lễ Hội Thánh sẽ dâng trên bàn thờ này, và làm cho Dân Chúa trở nên của lễ muôn đời dâng lên Chúa.

Nghi thức Cung hiến kết thúc bằng việc công bố và ký chứng thư. Chính tay Đức Giám mục Giáo phận đã trao chứng thư cho Cha Chánh xứ Giuse trước mặt cộng đoàn như một sự ủy quyền.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị Ban Hành giáo đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo xứ dâng lời tri ân quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Ân nhân, quý Khách trong và ngoài giáo phận đã quảng đại giúp đỡ để ngôi thánh đường được hoàn thành. Cuối cùng, Cha Phêrô Nguyễn Thái Phúc, Quản hạt Bình Giả, đã công bố Vi bằng của Đức Thánh Cha Phanxicô ban cho Cha Chánh xứ và giáo dân nhân dịp Ngọc khánh Thành lập và Cung hiến Nhà thờ mới.

Cộng đoàn ra về trong tâm tình hân hoan vui sướng, chung lời cảm tạ tình Chúa – Tri ân tình người.

Tin: JacBao Phạm
Ảnh: JacBao Phạm – Oanh Trần – Nhật Thiện

KhanhThanhVinhTrung(1).jpgKhanhThanhVinhTrung(1a).JPGKhanhThanhVinhTrung(1b).JPGKhanhThanhVinhTrung(1c).jpgKhanhThanhVinhTrung(1d).jpgKhanhThanhVinhTrung(4).JPGKhanhThanhVinhTrung(4b).JPGKhanhThanhVinhTrung(6).JPGKhanhThanhVinhTrung(7).jpgKhanhThanhVinhTrung(8).jpgKhanhThanhVinhTrung(9).jpgKhanhThanhVinhTrung(9b).JPGKhanhThanhVinhTrung(10).jpgKhanhThanhVinhTrung(11).jpgKhanhThanhVinhTrung(11b).JPGKhanhThanhVinhTrung(12).jpgKhanhThanhVinhTrung(13).jpgKhanhThanhVinhTrung(14).jpgKhanhThanhVinhTrung(14b).JPGKhanhThanhVinhTrung(17).jpgKhanhThanhVinhTrung(18).jpgKhanhThanhVinhTrung(20).jpgKhanhThanhVinhTrung(22).jpgKhanhThanhVinhTrung(23).jpgKhanhThanhVinhTrung(24).jpgKhanhThanhVinhTrung(25).JPGKhanhThanhVinhTrung(27).jpgKhanhThanhVinhTrung(27b).JPGKhanhThanhVinhTrung(28).jpgKhanhThanhVinhTrung(30).jpgKhanhThanhVinhTrung(29).JPGKhanhThanhVinhTrung(33b).JPGKhanhThanhVinhTrung(31).JPGKhanhThanhVinhTrung(32).JPGKhanhThanhVinhTrung(33d).JPGKhanhThanhVinhTrung(34).JPGKhanhThanhVinhTrung(34b).JPGKhanhThanhVinhTrung(33).jpgKhanhThanhVinhTrung(33c).JPGKhanhThanhVinhTrung(34c).JPGKhanhThanhVinhTrung(37).JPGKhanhThanhVinhTrung(37b).JPGKhanhThanhVinhTrung(38).jpgKhanhThanhVinhTrung(38b).JPGKhanhThanhVinhTrung(38c).JPGKhanhThanhVinhTrung(38d).JPGKhanhThanhVinhTrung(38e).JPGKhanhThanhVinhTrung(38f).JPGKhanhThanhVinhTrung(38g).JPGKhanhThanhVinhTrung(44).JPGKhanhThanhVinhTrung(45).JPGKhanhThanhVinhTrung(48).jpgKhanhThanhVinhTrung(54).JPGKhanhThanhVinhTrung(55).jpgKhanhThanhVinhTrung(56).JPGKhanhThanhVinhTrung(57).JPGKhanhThanhVinhTrung(58).jpgKhanhThanhVinhTrung(59).JPGKhanhThanhVinhTrung(61).JPGKhanhThanhVinhTrung(62).jpgKhanhThanhVinhTrung(63).JPGKhanhThanhVinhTrung(64).JPGKhanhThanhVinhTrung(65).jpgKhanhThanhVinhTrung(66).JPGKhanhThanhVinhTrung(66b).JPGKhanhThanhVinhTrung(66c).JPGKhanhThanhVinhTrung(67).JPGKhanhThanhVinhTrung(70).JPGKhanhThanhVinhTrung(71).JPGKhanhThanhVinhTrung(72).jpgKhanhThanhVinhTrung(73).jpgKhanhThanhVinhTrung(73b).JPGKhanhThanhVinhTrung(74).jpgKhanhThanhVinhTrung(75).jpgKhanhThanhVinhTrung(76).JPGKhanhThanhVinhTrung(77).JPGKhanhThanhVinhTrung(78).JPGKhanhThanhVinhTrung(79).JPGKhanhThanhVinhTrung(80).JPGKhanhThanhVinhTrung(81).JPGKhanhThanhVinhTrung(81b).JPGKhanhThanhVinhTrung(82).JPGKhanhThanhVinhTrung(82b).JPGKhanhThanhVinhTrung(85).jpgKhanhThanhVinhTrung(86).JPGKhanhThanhVinhTrung(87).jpgKhanhThanhVinhTrung(88b).JPGKhanhThanhVinhTrung(88).jpgKhanhThanhVinhTrung(88c).JPGKhanhThanhVinhTrung(89).JPGKhanhThanhVinhTrung(89c).JPGKhanhThanhVinhTrung(91).jpgKhanhThanhVinhTrung(91a).JPGKhanhThanhVinhTrung(91b).JPGKhanhThanhVinhTrung(92).jpgKhanhThanhVinhTrung(93).JPGKhanhThanhVinhTrung(94).jpgKhanhThanhVinhTrung(95).jpgKhanhThanhVinhTrung(95b).JPGKhanhThanhVinhTrung(96).JPGKhanhThanhVinhTrung(102).JPGKhanhThanhVinhTrung(103).jpgKhanhThanhVinhTrung(104).JPGKhanhThanhVinhTrung(105).jpgKhanhThanhVinhTrung(106).jpgKhanhThanhVinhTrung(107).JPGKhanhThanhVinhTrung(108).JPGKhanhThanhVinhTrung(109).jpgKhanhThanhVinhTrung(110).JPGKhanhThanhVinhTrung(113).JPGKhanhThanhVinhTrung(115).JPGKhanhThanhVinhTrung(116).JPGKhanhThanhVinhTrung(117).JPGKhanhThanhVinhTrung(118).JPGKhanhThanhVinhTrung(119).JPGKhanhThanhVinhTrung(120).JPGKhanhThanhVinhTrung(121).JPGKhanhThanhVinhTrung(111).jpgKhanhThanhVinhTrung(112).jpgKhanhThanhVinhTrung(114).JPGKhanhThanhVinhTrung(122).JPGKhanhThanhVinhTrung(123).JPGKhanhThanhVinhTrung(124).JPGKhanhThanhVinhTrung(125).jpgKhanhThanhVinhTrung(125b).JPGKhanhThanhVinhTrung(126).JPGKhanhThanhVinhTrung(127).jpgKhanhThanhVinhTrung(128).JPGKhanhThanhVinhTrung(129).jpgKhanhThanhVinhTrung(129b).JPGKhanhThanhVinhTrung(130).JPGKhanhThanhVinhTrung(130b).JPGKhanhThanhVinhTrung(131).JPGKhanhThanhVinhTrung(131b).JPGKhanhThanhVinhTrung(132).JPGKhanhThanhVinhTrung(132b).JPGKhanhThanhVinhTrung(133).JPGKhanhThanhVinhTrung(134).JPGKhanhThanhVinhTrung(135).jpgKhanhThanhVinhTrung(144).JPGKhanhThanhVinhTrung(138).jpgKhanhThanhVinhTrung(141).jpgKhanhThanhVinhTrung(143).JPGKhanhThanhVinhTrung(145).jpgKhanhThanhVinhTrung(145b).JPGKhanhThanhVinhTrung(145c).JPGKhanhThanhVinhTrung(146).JPGKhanhThanhVinhTrung(147).jpgKhanhThanhVinhTrung(147a).JPGKhanhThanhVinhTrung(147b).jpgKhanhThanhVinhTrung(147c).JPGKhanhThanhVinhTrung(147d).jpgKhanhThanhVinhTrung(147e).JPGKhanhThanhVinhTrung(147f).JPGKhanhThanhVinhTrung(148).JPGKhanhThanhVinhTrung(149).jpgKhanhThanhVinhTrung(149B).JPGKhanhThanhVinhTrung(150).jpgKhanhThanhVinhTrung(157).JPGKhanhThanhVinhTrung(159).JPGKhanhThanhVinhTrung(164).JPGKhanhThanhVinhTrung(165).JPGKhanhThanhVinhTrung(166).jpgKhanhThanhVinhTrung(166b).JPGKhanhThanhVinhTrung(167).JPGKhanhThanhVinhTrung(168).jpgKhanhThanhVinhTrung(169).JPGKhanhThanhVinhTrung(170).jpgKhanhThanhVinhTrung(171).JPGKhanhThanhVinhTrung(172).JPGKhanhThanhVinhTrung(173).jpgKhanhThanhVinhTrung(174).JPGKhanhThanhVinhTrung(175).JPGKhanhThanhVinhTrung(176).jpgKhanhThanhVinhTrung(177).JPGKhanhThanhVinhTrung(178).jpgKhanhThanhVinhTrung(179).JPGKhanhThanhVinhTrung(186).JPGKhanhThanhVinhTrung(190).JPGKhanhThanhVinhTrung(180).jpgKhanhThanhVinhTrung(181).jpgKhanhThanhVinhTrung(196).jpgKhanhThanhVinhTrung(195).jpgKhanhThanhVinhTrung(209).JPGKhanhThanhVinhTrung(207).JPGKhanhThanhVinhTrung(182).JPGKhanhThanhVinhTrung(211).JPGKhanhThanhVinhTrung(210).JPGKhanhThanhVinhTrung(187).jpgKhanhThanhVinhTrung(213).JPGKhanhThanhVinhTrung(212).JPGKhanhThanhVinhTrung(182b).JPGKhanhThanhVinhTrung(202).JPGKhanhThanhVinhTrung(183).JPGKhanhThanhVinhTrung(185).jpgKhanhThanhVinhTrung(185b).JPGKhanhThanhVinhTrung(200).JPGKhanhThanhVinhTrung(189).jpgKhanhThanhVinhTrung(188).JPGKhanhThanhVinhTrung(191).JPGKhanhThanhVinhTrung(192).JPGKhanhThanhVinhTrung(193).JPGKhanhThanhVinhTrung(194).jpgKhanhThanhVinhTrung(197).jpgKhanhThanhVinhTrung(214).JPGKhanhThanhVinhTrung(215).JPGKhanhThanhVinhTrung(201).jpgKhanhThanhVinhTrung(216).JPGKhanhThanhVinhTrung(203).jpgKhanhThanhVinhTrung(204).JPGKhanhThanhVinhTrung(205).jpgKhanhThanhVinhTrung(206).jpgKhanhThanhVinhTrung(208).JPGKhanhThanhVinhTrung(217).JPGKhanhThanhVinhTrung(218).JPGKhanhThanhVinhTrung(219).JPGKhanhThanhVinhTrung(220).jpgKhanhThanhVinhTrung(221).jpgKhanhThanhVinhTrung(222).jpgKhanhThanhVinhTrung(223).jpgKhanhThanhVinhTrung(224).JPGKhanhThanhVinhTrung(225).JPGKhanhThanhVinhTrung(226).JPGKhanhThanhVinhTrung(227).jpgKhanhThanhVinhTrung(228).JPGKhanhThanhVinhTrung(229).jpgKhanhThanhVinhTrung(230).JPGKhanhThanhVinhTrung(231).JPGKhanhThanhVinhTrung(231b).JPGKhanhThanhVinhTrung(232).JPGKhanhThanhVinhTrung(232a).JPGKhanhThanhVinhTrung(232b).jpgKhanhThanhVinhTrung(232c).jpgKhanhThanhVinhTrung(232d).JPGKhanhThanhVinhTrung(232e).JPGKhanhThanhVinhTrung(232f).jpgKhanhThanhVinhTrung(233).JPGKhanhThanhVinhTrung(239).jpgKhanhThanhVinhTrung(240).jpgKhanhThanhVinhTrung(241).JPGKhanhThanhVinhTrung(244).JPGKhanhThanhVinhTrung(245).JPGKhanhThanhVinhTrung(247).JPGKhanhThanhVinhTrung(248).jpgKhanhThanhVinhTrung(249).JPGKhanhThanhVinhTrung(250).JPGKhanhThanhVinhTrung(251).JPGKhanhThanhVinhTrung(252).jpgKhanhThanhVinhTrung(253).jpgKhanhThanhVinhTrung(256).JPGKhanhThanhVinhTrung(257).JPGKhanhThanhVinhTrung(258).JPGKhanhThanhVinhTrung(259).JPGKhanhThanhVinhTrung(260).JPGKhanhThanhVinhTrung(260b).jpgKhanhThanhVinhTrung(260c).JPGKhanhThanhVinhTrung(260e).JPGKhanhThanhVinhTrung(261).JPGKhanhThanhVinhTrung(262).JPGKhanhThanhVinhTrung(264).JPGKhanhThanhVinhTrung(268).JPGKhanhThanhVinhTrung(269).jpgKhanhThanhVinhTrung(270).JPGKhanhThanhVinhTrung(271).jpgKhanhThanhVinhTrung(272).jpgKhanhThanhVinhTrung(273).jpg