Giáo xứ Long Điền: Đức Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn dâng lễ cầu nguyện cho giáo xứ

0
23


DCEmGxLongDien-17

“Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha bao tội tình con lỗi phạm”. Lời Thánh vịnh 31 trong phần đáp ca cũng là lời mở đầu bài chia sẻ Lời Chúa của Đức Cha Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn trong thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo xứ Long Điền vào lúc 04giờ chiều Chúa nhật, ngày 12.6.2016.

Cùng đồng tế với Đức Cha Phó Emmanuel có Cha Chánh xứ Giuse Trần Hữu Lâm, Cha Vinhsơn Nguyễn Huy Quang – Chánh xứ Phước Tỉnh và Cha Phaolô Chu Đăng Khải – Văn phòng Tòa Giám Mục và đông đảo giáo dân cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ.

Trước thánh lễ, Cha Chánh xứ thay mặt cộng đoàn dân Chúa dâng lời tri ân Đức Cha Phó đã dành thời gian quý báu đến thăm viếng và dâng lễ tạ ơn cầu bình an cho giáo xứ. Đáp lời, Đức Cha Phó gửi lời chào đến tất cả các gia đình trong giáo xứ, xin Chúa chúc lành cho công việc xây dựng ngôi Thánh Đường của giáo xứ và cũng xin Chúa luôn nối kết tất cả cộng đoàn dân Chúa Long Điền trong niềm hiệp nhất yêu thương

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phó mượn tâm tình Thánh vịnh 31 “Lạy Chúa, Chúa đã thứ tha bao tội tình con lỗi phạm” để dẫn đưa vào Phụng vụ Lời Chúa. Đức Cha chia sẻ: “Lời Chúa dẫn chúng ta đi trên đường hướng:

Hướng thứ nhất là được ơn tha thứ; Lời Chúa hôm nay nhắc lại việc Vua Đavít phạm tội rồi được Chúa thứ tha. Bài Tin mừng nhắc lại hình ảnh câu chuyện của người phụ nữ tội lỗi đến gặp Chúa khóc lóc ăn năn, nước mắt Chị làm ướt chân Chúa, rồi Chị lấy tóc lau, hôn chân Chúa và lấy dầu thơm xức lên chân Chúa… Mỗi người chúng ta khi thấy điều Chúa làm cho người có tội thì chúng ta cảm thấy cách nào đó an tâm. An tâm vì biết Chúa còn thương chúng ta, mặc dù chúng ta đã biết bao lần phạm tội, tội nặng, tội nhẹ. Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng mình là người có tội nhưng cũng biết được rằng Chúa luôn sẵn sàng tha thứ.

Hướng thứ hai là: chúng ta phải tìm cách để đáp đền lòng Chúa yêu thương. Chúa chấp nhận những cử chỉ, thái độ của người phụ nữ tội lỗi dành cho Chúa và Chúa trách ông Simon vì đã không có những cử chỉ, hành động theo tục lệ của người Do Thái. Chính Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta làm cái gì đó để chứng tỏ lòng yêu mến Chúa qua hành động cụ thể chứ không qua môi miệng. Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, được kêu gọi để cảm nhận lòng Chúa xót thương thì chính chúng ta hãy đem và làm những cử chỉ, những hành động yêu thương đến cho mọi người”…

Sau phần hiệp lễ, ông Trưởng Ban Hành giáo thay mặt cộng đoàn dân Chúa dâng lời cảm ơn Đức Cha Phó cùng các Cha đồng tế. Đáp lời, Đức Cha Phó gửi lời cảm ơn Cha Xứ, Ban Hành giáo, các Hội đoàn cùng tất cả các thành phần dân chúa trong giáo xứ. Nhưng có lẽ lời cảm ơn sâu sắc nhất chính là lời cầu nguyện được nối kết trong tình yêu thương hiệp nhất của những người con trong giáo phận. Điều này chắc chắn sẽ đẹp lòng Chúa và sẽ kéo ơn Chúa xuống trên cả giáo phận và với cộng đoàn Long Điền cách riêng. Xin lòng thương xót Chúa không chỉ thay đổi bộ mặt vật chất của giáo xứ mà thay đổi chính con người, từng giáo dân được mời gọi để tốt hơn, đẹp hơn, mới hơn trong đời sống đức tin, trong cách sống làm con cái Chúa, để cùng nhau sống đời sống yêu thương hiệp nhất trong cộng đoàn.

Đức Cha cũng hy vọng với sự năng nổ của Cha Chánh xứ, sự cộng tác nhiệt thành của tất cả các thành phần dân Chúa trong Giáo xứ, ngôi Thánh Đường mới sẽ sớm hoàn thành để cho chúng ta thấy thêm lòng Chúa yêu thương và ban muôn ơn lành cho cộng đoàn.

Tin: Ghin Nguyễn
Ảnh: MVTT. Hạt Bà Rịa

DCEmGxLongDien-01.jpgDCEmGxLongDien-97.jpgDCEmGxLongDien-02.jpgDCEmGxLongDien-03.jpgDCEmGxLongDien-04.jpgDCEmGxLongDien-05.jpgDCEmGxLongDien-06.jpgDCEmGxLongDien-07.jpgDCEmGxLongDien-08.jpgDCEmGxLongDien-09.jpgDCEmGxLongDien-10.jpgDCEmGxLongDien-11.jpgDCEmGxLongDien-12.jpgDCEmGxLongDien-13.jpgDCEmGxLongDien-14.jpgDCEmGxLongDien-15.jpgDCEmGxLongDien-16.jpgDCEmGxLongDien-17.jpgDCEmGxLongDien-18.jpgDCEmGxLongDien-19.jpgDCEmGxLongDien-20.jpgDCEmGxLongDien-21.jpgDCEmGxLongDien-22.jpgDCEmGxLongDien-23.jpgDCEmGxLongDien-24.jpgDCEmGxLongDien-25.jpgDCEmGxLongDien-26.jpgDCEmGxLongDien-27.jpgDCEmGxLongDien-28.jpgDCEmGxLongDien-29.jpgDCEmGxLongDien-30.jpgDCEmGxLongDien-31.jpgDCEmGxLongDien-32.jpgDCEmGxLongDien-33.jpgDCEmGxLongDien-34.jpgDCEmGxLongDien-35.jpgDCEmGxLongDien-36.jpgDCEmGxLongDien-37.jpgDCEmGxLongDien-38.jpgDCEmGxLongDien-39.jpgDCEmGxLongDien-40.jpgDCEmGxLongDien-41.jpgDCEmGxLongDien-42.jpgDCEmGxLongDien-43.jpgDCEmGxLongDien-44.jpgDCEmGxLongDien-45.jpgDCEmGxLongDien-46.jpgDCEmGxLongDien-47.jpgDCEmGxLongDien-48.jpgDCEmGxLongDien-49.jpgDCEmGxLongDien-50.jpgDCEmGxLongDien-51.jpgDCEmGxLongDien-52.jpgDCEmGxLongDien-53.jpgDCEmGxLongDien-54.jpgDCEmGxLongDien-55.jpgDCEmGxLongDien-56.jpgDCEmGxLongDien-57.jpgDCEmGxLongDien-58.jpgDCEmGxLongDien-59.jpgDCEmGxLongDien-60.jpgDCEmGxLongDien-61.jpgDCEmGxLongDien-62.jpgDCEmGxLongDien-63.jpgDCEmGxLongDien-64.jpgDCEmGxLongDien-65.jpgDCEmGxLongDien-66.jpgDCEmGxLongDien-67.jpgDCEmGxLongDien-68.jpgDCEmGxLongDien-69.jpgDCEmGxLongDien-70.jpgDCEmGxLongDien-71.jpgDCEmGxLongDien-72.jpgDCEmGxLongDien-73.jpgDCEmGxLongDien-74.jpgDCEmGxLongDien-75.jpgDCEmGxLongDien-76.jpgDCEmGxLongDien-77.jpgDCEmGxLongDien-78.jpgDCEmGxLongDien-79.jpgDCEmGxLongDien-80.jpgDCEmGxLongDien-81.jpgDCEmGxLongDien-82.jpgDCEmGxLongDien-83.jpgDCEmGxLongDien-84.jpgDCEmGxLongDien-85.jpgDCEmGxLongDien-86.jpgDCEmGxLongDien-87.jpgDCEmGxLongDien-88.jpgDCEmGxLongDien-89.jpgDCEmGxLongDien-90.jpgDCEmGxLongDien-91.jpgDCEmGxLongDien-92.jpgDCEmGxLongDien-93.jpgDCEmGxLongDien-94.jpgDCEmGxLongDien-95.jpgDCEmGxLongDien-96.jpgDCEmGxLongDien-98.jpgDCEmGxLongDien-99.jpg