Gx. Tân Bình: Thánh lễ công bố thành lập xứ và nghi thức tuyên thệ ban hành giáo nhiệm kỳ 2021 – 2025

0
65

Gx. Tân Bình:

Thánh lễ công bố thành lập xứ

và nghi thức tuyên thệ ban hành giáo nhiệm kỳ 2021 – 2025

***

Vào lúc 09g30 Chúa nhật kính Thánh Gia Thất, ngày 26.12.2021, cộng đoàn Giáo họ Tân Bình (Giáo hạt Bình Giã) hân hoan vui mừng cử hành thánh lễ tạ ơn trong ngày chính thức được nâng lên hàng Giáo xứ.

Trước thánh lễ, Cha Phaolô Lê Đình Hùng – Quản hạt Bình Giã thay mặt Đức Giám mục Giáo phận công bố quyết định thành lập Giáo xứ Tân Bình và văn thư bổ nhiệm Cha Phanxicô Nguyễn Văn Đăng là linh mục chánh xứ tiên khởi.

Sau bài giảng, Cha Chánh xứ chủ sự nghi thức tuyên thệ của quý chức ban hành giáo nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Gx-Tan-Binh-lap-xu-26122021

Oanh Trần + Karol Thanh Bình

nguồn: WGPBR