Tháng 07: Cầu cho những người xa lìa đức tin Kitô giáo
    Friday, July 21st  
  • Facebook
  • RSS

GIẤY BỔ NHIỆM LINH MỤC TỔNG ĐẠI DIỆN

Tháng Sáu 23, 2017 9:20 pm1 ý kiếnlượt xem: 5
 

Tin cùng chuyên mục Giáo Phận Bà Rịa

 

Leave a Reply


 
 
 
 
 
Powered by Giaoxudatdo