Giáo xứ Suối Rao và Giáo họ Biệt lập Xuân Trường: 91 em lãnh Bí tích Thêm Sức

0
35

SuoiRaoThemSuc2016-49

Vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm, ngày 23 tháng 6 năm 2016, Đức Giám mục Phó Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã dâng Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 91 em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Suối Rao và Giáo họ Biệt lập Xuân Trường, Giáo hạt Bình Giã. Cùng đồng tế với Đức Cha Phó có Cha Quản hạt Bình Giã và quý Cha trong giáo hạt.

“Vâng Nghe Thánh Thần” –  Châm ngôn sứ vụ Giám mục của Đức Cha Phó được trang hoàng trong nhà thờ, cũng chính là lời nhắc nhở cộng đoàn và nhất là các thụ nhân về thái độ trước ân ban của Chúa Thánh Thần.

Đức Cha nhắc nhở các em ý thức từ ngày hôm nay, ngày lãnh nhận hồng ân đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Đó cũng chính là ơn biến đổi: trở nên một con người mới, con người mang hình ảnh Chúa Kitô, và là Đền Thờ Chúa Thánh Thần. để được như thế, các em phải biết vâng nghe Thánh Thần và trở nên dễ dạy trước sự hướng dẫn của Người.

Cuối thánh lễ, vị Trưởng Ban Hành giáo thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ, và nhất là các các em hôm nay được lãnh Bí tích chân thành tri ân Đức Cha và quý Cha. Lời cầu nguyện của Đức Cha và quý Cha hôm nay là một sự chúc phúc, kéo ơn Chúa xuống đổ tràn trên toàn Giáo xứ.

Đặc biệt, sự hiện diện của Đức Cha và quý Cha là nguồn động viên rất to lớn với Giáo xứ Suối Rao, một mảnh đất còn nhiều khó khăn thiếu thốn, giúp mọi người thêm nhiệt tình và đoàn kết xây dựng giáo xứ ngày càng lớn mạnh, cả đời sống đức tin lẫn các cơ sở vật chất. (WGPBR)

Tin: Martino
Ảnh: Oanh Trần – Lộc AnHà

SuoiRaoThemSuc2016-01.JPGSuoiRaoThemSuc2016-02.JPGSuoiRaoThemSuc2016-03.JPGSuoiRaoThemSuc2016-04.JPGSuoiRaoThemSuc2016-05.JPGSuoiRaoThemSuc2016-06.JPGSuoiRaoThemSuc2016-07.JPGSuoiRaoThemSuc2016-08.JPGSuoiRaoThemSuc2016-09.JPGSuoiRaoThemSuc2016-10.JPGSuoiRaoThemSuc2016-11.JPGSuoiRaoThemSuc2016-12.JPGSuoiRaoThemSuc2016-13.JPGSuoiRaoThemSuc2016-14.JPGSuoiRaoThemSuc2016-15.JPGSuoiRaoThemSuc2016-16.JPGSuoiRaoThemSuc2016-17.JPGSuoiRaoThemSuc2016-18.JPGSuoiRaoThemSuc2016-19.JPGSuoiRaoThemSuc2016-20.JPGSuoiRaoThemSuc2016-21.JPGSuoiRaoThemSuc2016-22.JPGSuoiRaoThemSuc2016-24.JPGSuoiRaoThemSuc2016-26.JPGSuoiRaoThemSuc2016-27.JPGSuoiRaoThemSuc2016-28.JPGSuoiRaoThemSuc2016-29.JPGSuoiRaoThemSuc2016-30.JPGSuoiRaoThemSuc2016-31.JPGSuoiRaoThemSuc2016-32.JPGSuoiRaoThemSuc2016-33.JPGSuoiRaoThemSuc2016-34.JPGSuoiRaoThemSuc2016-35.JPGSuoiRaoThemSuc2016-36.JPGSuoiRaoThemSuc2016-37.JPGSuoiRaoThemSuc2016-38.JPGSuoiRaoThemSuc2016-39.JPGSuoiRaoThemSuc2016-40.JPGSuoiRaoThemSuc2016-41.JPGSuoiRaoThemSuc2016-42.JPGSuoiRaoThemSuc2016-43.JPGSuoiRaoThemSuc2016-44.JPGSuoiRaoThemSuc2016-45.JPGSuoiRaoThemSuc2016-46.JPGSuoiRaoThemSuc2016-47.JPGSuoiRaoThemSuc2016-48.JPGSuoiRaoThemSuc2016-49.JPGSuoiRaoThemSuc2016-50.JPGSuoiRaoThemSuc2016-51.JPGSuoiRaoThemSuc2016-52.JPGSuoiRaoThemSuc2016-53.JPGSuoiRaoThemSuc2016-54.JPGSuoiRaoThemSuc2016-55.JPGSuoiRaoThemSuc2016-56.JPGSuoiRaoThemSuc2016-57.JPGSuoiRaoThemSuc2016-58.JPGSuoiRaoThemSuc2016-59.JPGSuoiRaoThemSuc2016-60.JPGSuoiRaoThemSuc2016-61.JPGSuoiRaoThemSuc2016-62.JPGSuoiRaoThemSuc2016-63.JPGSuoiRaoThemSuc2016-64.JPGSuoiRaoThemSuc2016-65.JPGSuoiRaoThemSuc2016-66.JPGSuoiRaoThemSuc2016-67.JPGSuoiRaoThemSuc2016-68.JPGSuoiRaoThemSuc2016-69.JPGSuoiRaoThemSuc2016-71.JPGSuoiRaoThemSuc2016-72.JPGSuoiRaoThemSuc2016-73.JPGSuoiRaoThemSuc2016-74.JPGSuoiRaoThemSuc2016-75.JPGSuoiRaoThemSuc2016-76.JPGSuoiRaoThemSuc2016-78.JPGSuoiRaoThemSuc2016-79.JPGSuoiRaoThemSuc2016-80.JPGSuoiRaoThemSuc2016-81.JPGSuoiRaoThemSuc2016-82.JPGSuoiRaoThemSuc2016-83.JPGSuoiRaoThemSuc2016-84.JPGSuoiRaoThemSuc2016-85.JPGSuoiRaoThemSuc2016-86.JPGSuoiRaoThemSuc2016-87.JPGSuoiRaoThemSuc2016-88.JPGSuoiRaoThemSuc2016-89.JPGSuoiRaoThemSuc2016-90.JPGSuoiRaoThemSuc2016-91.JPGSuoiRaoThemSuc2016-92.JPGSuoiRaoThemSuc2016-94.JPGSuoiRaoThemSuc2016-95.JPGSuoiRaoThemSuc2016-96.JPG