Gx. Láng Cát: Chào đón Cha Tân Chánh xứ Tôma Aquinô Nguyễn Quốc Ánh

0
46

Gx. Láng Cát: Chào đón Cha Tân Chánh xứ Tôma Aquinô Nguyễn Quốc Ánh

WGPBR- Vào lúc 9g00 ngày 14.05.2019, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Láng Cát- Hạt Long Hương đã hân hoan chào đón Cha tân Chánh xứ Tôma Aquinô Nguyễn Quốc Ánh (nguyên chánh xứ Phước Tân). Cha Tôma Aquinô nhận sứ vụ chánh xứ Láng Cát theo văn thư bổ nhiệm của Đức Cha Emmanuel thay cho Cha Phêrô Vũ Công Đoán.

XEM HÌNH

Đức Cha Emmanuel- Giám mục Giáo phận Bà Rịa đã chủ sự Nghi thức nhận xứ của Cha Tôma Aquinô. Hiện diện hiệp thông còn có Quý Cha Quản Hạt, quý Cha cố, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân và ân nhân cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc hai giáo xứ Phước Tân và Láng Cát.

Khởi đầu nghi thức, Cha Giuse Nguyễn Công Luận – Chánh văn phòng TGM đã công bố văn thư bổ nhiệm Cha Tôma Aquinô Nguyễn Quốc Ánh làm tân Chánh xứ Láng Cát.  Sáu đó, chính tay Đức Cha Emmanuel đã trao văn thư bổ nhiệm cho Cha tân chánh xứ.

Tiếp đến Đức Cha trao Dây Các Phép và trao Sách Tin Mừng cho Cha Tân Chánh xứ để chỉ việc thánh hóa và giáo huấn cộng đoàn dân Chúa của người mục tử.

Trong phần huấn từ, từ câu nói của Chúa Giêsu “Không phải các con chọn Thầy mà chính Thầy đã chọn các con”, Đức Cha Emmanuel chia sẻ việc các tông đồ được Chúa sai đến với muôn dân để rao giảng Tin Mừng của Chúa, từ đó làm nảy sinh thêm nhiều hoa trái trong đời sống đức tin. Cũng như hôm nay, ngày nhận sứ vụ mới của Cha Tôma Aquinô, Cha cũng được Chúa sai đi đến để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Khi xưa, các tông đồ không phải ở một nơi, mà cũng phải luôn sẵn sàng để được Chúa sai đi theo thánh ý của Chúa. Chính vì thế, Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn hãy cùng cộng tác với Cha trong sứ vụ mới, và cầu nguyện cho Cha Tôma cũng như các Cha đang hiện diện có được tinh thần luôn sẵn sàng để chấp nhận lời sai đi của Chúa.

Sau phần huấn từ, một vị ban hành giáo thay mặt cộng đoàn giáo xứ dâng lời cảm ơn Đức Cha và quý Cha. Tri ân đến Cha Phêrô Vũ Công Đoán- nguyên chánh xứ Láng Cát, quý ân nhân và thân nhân, đặc biệt ngỏ lời chào mừng Cha Tân Chánh xứ.

Tiếp đến, Cha Tôma Aquinô Nguyễn Quốc Ánh bày tỏ công khai lời tuyên xưng đức tin và lời thề hứa trung thành.

Sau đó, Cha Quản hạt Long Hương đã hướng dẫn Cha Tôma Mở của Nhà Tạm; ngồi Tòa giải tội và Ngồi ghế chủ Tọa. Kể từ lúc này, Cha Tôma Aquinô chính thức trở thành vị chủ chăn mới của cộng đoàn giáo xứ Láng Cát.

Nghi thức kết thức với việc ký nhận biên bản. Mọi người sốt sắng hiệp cùng Cha Tân chánh xứ Tôma Aquinô cử hành thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, dâng lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất và bình an trong giáo xứ Láng Cát.

Tin: Đoàn Nguyễn

Ảnh: BTT.GPBR